Nedelja
18. 11
.
9.00
11.00

za žuupnijo
+ Srečko Simčič

Ponedeljek
19. 11.
8.00
19.00
po namenih darovalcev
+ Anton Povzin in + Anton
Torek
20. 11.

8.00
19.00

po namenih darovalcev
+ Nikolaj Venier - 30. dan
Sreda
21.11.
8.00
19.00
+ Anica in starši Dolenc
+ Niko Venier

Četrtek
22. 11.

9.00
19.00
+ Olga in Avguštin
+ Silvester Možina
Petek
23. 11.
8.00
18.00
19.00
v zahvalo in priprošnjo
češčenje Najsvetjšega
++ Klarič
Sobota
24. 11.
8.00
19.00
po namenih darovalcev
++ sorodnike
Nedelja
25. 11.
9.00
11.00
17.00
za župnijo
+ Uroš in Albin Korenč
sklep celodnevnega češčenja

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedelja
11. 11
.
9.00
11.00

za župnijo
+ Ignac in Marija Laznik

Ponedeljek
12. 11.
8.00
19.00
+ Evgen Gorjanc
+ Stane in Jože Ipavec
Torek
13. 11.

8.00
19.00

++ starši Jan
+ Aljoša Testen
Sreda
14.11.
8.00
19.00
za zdravje, mir in v dober namen
+ Janez Zupan

Četrtek
15. 11.

9.00
11.00
po namenih darovalcev
za zdravje in v zahvalo
Petek
16. 11.
8.00
18.00
19.00
++ Bremec in Vogrič
češčenje Najsvetejšega
po namenh darovalcev
Sobota
17. 11.
8.00
19.00
po namenih darovalcev
+ Ljudmila in Avgust Zadravec
Nedelja
18. 11.
9.00
11.00
za žuupnijo
+ Srečko Simčič

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedelja
04. 11
.
9.00
11.00

+ Franko Križaj in ++ starši Novinc Mišigoj
za župnijo

Ponedeljek
05. 11.
8.00
19.00

za zdravje, mir in v dober namen
+ Pina Bole

Torek
06. 11.

8.00
19.00

za verne duše v vicah
+Antonija Zvonka Kunič, Delpinova 24 - 8. dan
Sreda
07.11.
8.00
19.00
po namenih darovalcev
+ Andrej Šušmelj

Četrtek
08. 11.

9.00
11.00
+ Katarina in ++ starši Trošt
+ Jožica Koncilija in Malči Perne
Petek
09. 11.
8.00
18.00
19.00
+ Slavko Lapanja, Idrijske Krnice
češčenje Najsvetejšega
+ Pavla Čibej Radovanovič
Sobota
10. 11.
11.00
19.00
v zahvalo ob zlati poroki
+ Ljudmila in Alfonz Kralj
Nedelja
11. 11.
9.00
11.00
za župnijo
+ Ignac in Marija Laznik