Župnija Vogrsko

Zadnja obvestila

  • Oznanila župnij Kromberk in Vogrsko, 28.2.2021
  • Birmanci
    Birmanski kandidati, vzemite resno skrajšano pripravo na zoom-u ob torkih ali ob sredah. Prijavite se, da se dogovorimo, kdaj pridete k ‘izpitu’ (z enim od štaršev).
  • Križev pot
    Križev pot bomo v postu molili v cerkvi na Vogrskem ob sredah, v Kromberku pa ob petkih pred mašo.

Župnija Vogrsko
Vogrsko 103,
5293 Volčja Draga

TRR: 6400 0941 1008 202
ID št za DDV: SI57974128
Matična štev.: 1504541

Župnik: Cvetko Valič
e-pošta: cvetko.valic@rkc.si
GSM: 041 588 964
Tel: 05 333 25 35

Cerkev svetega Justa Tržaškega

Svete maše
Ob nedeljah: 10.30.
Ob delavnikih: glej Oznanila