Župnija Vogrsko

Zadnja obvestila


Župnija Vogrsko
Vogrsko 103,
5293 Volčja Draga

TRR: 6400 0941 1008 202
ID št za DDV: SI57974128
Matična štev.: 1504541

Župnik: Cvetko Valič
e-pošta: cvetko.valic@rkc.si
GSM: 041 588 964
Tel: 05 333 25 35

Cerkev svetega Justa Tržaškega

Svete maše
Ob nedeljah: 10.30.
Ob delavnikih: glej Oznanila