Krst

Krst otroka je blagoslov za družino, vendar pomeni več kot samo blagoslov.

Krst odpre vrata v skupnost Cerkve. Po njem bo otrok lahko prejel še druge zakramente, saj postane del Kristusovega telesa. Zato bo deležen Kristusovega odrešenja in večnega življenja. Otrok, ki se še ne zaveda in se ne more odločati, je krščen v veri staršev, zato je potrebna priprava staršev na krst otroka.

  • Privoščimo si duhovno poglobitev ob vsakem otroku, ki se rodi v družini.
  • Priprava se zahteva za prvega in drugega otroka.

KAKO SE PRIPRAVITI NA KRST OTROKA?

  • Lahko še pred otrokovim rojstvom opravite pripravo na krst. Priporoča pa se, da se otroka krsti čimprej, vsaj v prvih devetih mesecih.
  • Po opravljeni skupni pripravi se z domačim župnikom dogovorite za datum krsta. V kolikor bi nekdo želel krst zunaj domače župnije, mora župnik dati dovoljenje.

NAVODILO GLEDE BOTROV

Botra izberejo starši. Potrdilo za botra izda župnik župnije, v kateri boter živi. Potrdilo se izdaja botru osebno in ne po posrednikih. Pri tem se priporoča pastoralni pogovor z botrom o pomenu botrstva.

Merila za izbiro botra naj upoštevajo, da je član katoliške Cerkve in da mu ni bila naložena ali razglašena nobena cerkvena kazen. Izpolniti mora šestnajst let. Ne more biti oče ali mati krščenca. Boter je lahko, kdor je že prejel vse tri zakramente uvajanja (krst, birmo in evharistijo), naj bo dovolj zrel, zmožen in voljan opravljati to službo. Naj živi primerno veri in nalogi, ki jo bo sprejel. (prim. ZCP, kan. 874).

Kristjanom, ki živijo v izvenzakonski skupnosti, ali so samo civilno poročeni, ni dovoljeno biti boter. Prav tako ni dovoljeno biti boter tistim kristjanom, ki niso poskrbeli za versko vzgojo svojih otrok z rednim veroukom.

Botri so lahko tisti kristjani, ki so cerkveno poročeni, a so se »ločili od mize in postelje«, pod pogojem, da niso sklenili novega partnerskega ali civilnega razmerja.

Krščeni, ki je član nekatoliške cerkvene skupnosti, je lahko hkrati s katoliškim botrom samo priča krsta (prim. ZCP, kan. 874 § 2).

Glede botrov je potrebno upoštevati tudi kan. 873 ZCP, ki določa, da ima krščenec botra ali botro. Lahko pa ima tudi botra in botro. Cerkveno pravo zato ne dovoljuje možnosti dveh botrov ali dveh botric. V primeru, da starši ne morejo najti primernega botra ali botre, je dovoljeno podeliti zakrament tudi brez botra.  Tudi v tem primeru velja, da ne moreta biti istočasno boter in priča dva moška ali dve ženski.

Priprava na krst 2024

Najprej se z domačim župnikom dogovorite za prvi pogovor (in za vpis podatkov).

Nato se vključite v pripravo staršev na krst otroka, ki vam najbolj ustreza. Lahko tudi že pred otrokovim rojstvom.

Srečanja so trije zaporedni četrtki, po eno uro.

krajzačetekdanura
 Nova Gorica15.2.2024Četrtek17.30
 Dornberk7.3.2024Četrtek17.30
 Šempeter4.4.2024Četrtek17.30
 Nova Gorica16.5.2024Četrtek17.30
 Dornberk12.9.2024Četrtek17.30
 Nova Gorica17.10.2024Četrtek17.30

V domači župniji se dogovorite za obhajanje krsta.