Župnija Kromberk

Zadnja obvestila

  • Oznanila župnij Kromberk in Vogrsko, 28.2.2021
  • Birmanci
    Birmanski kandidati, vzemite resno skrajšano pripravo na zoom-u ob torkih ali ob sredah. Prijavite se, da se dogovorimo, kdaj pridete k ‘izpitu’ (z enim od štaršev).
  • Križev pot
    Križev pot bomo v postu molili v cerkvi na Vogrskem ob sredah, v Kromberku pa ob petkih pred mašo.

Župnija Kromberk
Ulica Vinka Vodopivca 79,
5000 Nova Gorica

TRR: 0475 0000 0904 382 – Kromberk
TRR: 6400 0941 1008 202 – Vogrsko
ID št za DDV: SI53772415
Matična štev.: 1756508

Župnik: Cvetko Valič
e-pošta: cvetko.valic@rkc.si
GSM: 041 588 964
Tel: 05 333 25 35

Cerkev Marije Tolažnice

Svete maše
Ob nedeljah: Kromberk 9.00, Vogrsko 10.30.
Ob delavnikih: ob 19.00 – glej Oznanila

https://www.facebook.com/zupnijakromberk/