Bolniško maziljenje

Cerkev ima od vsega začetka posebno skrb za bolne. Že apostoli so po Kristusovem naročilu mazilili bolnike z oljem in ozdravili mnoge bolnike. Sv. Jakob piše v svojem pismu: »Ako je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njimi molijo ter ga v Gospodovem imenu mazilijo z oljem. In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo obudil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni.« (Jak 5, 7-15)

Zakrament bolniškega maziljenja je srečanje vstalega Kristusa in njegove Cerkve z bolnikom. Po tem zakramentu bolnik prejme milost sv. Duha, pomaga k odrešenju celega človeka. Bolnik prejme zaupanje v Boga, napolnjuje ga z močjo v trpljenju in tesnobi pred neznano prihodnostjo in smrtjo, okrepi ga, da ne podleže skušnjavi hudobnega duha, lahko doseže ozdravljenje, če je to v njegovo dobro in rešenje, podeli odpuščanje grehov, tudi težkih, velikih ali smrtnih, če se jih bolnik ne more spovedati.

Zelo primerno je, da se pokliče duhovnika, preden gre bolnik v bolnišnico. Bolniško maziljenje je zakramentalna molitev za zdravje – dušno in telesno.

Za vsako bolnišnico so odgovorni duhovniki, ki delijo sveto obhajilo in bolniško maziljenje bolnikom. Za bolnišnico Šempeter je za nujne obiske zadolžen g. Boris Kretič – 069/985 790 //za redne obiske ob torkih in četrtkih pa g. Boris Milavec 051/ 489 408.

Kadarkoli pokličete duhovnika, posebej domačega župnika, bo rad prišel k bolniku ali ostarelemu človeku. Zelo primerna praksa je, da župnik obišče in obhaja bolnike za prvi petek v mesecu. Župniku samo sporočite svojo željo in bo z veseljem prišel.