Prvi postni večer z dr. Antonom Jamnikom

V sredo, 1. marca, je zbranim v dvorani konkatedrale ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik predstavil svoje mnenje in poglede ob temi z naslovom Evropa išče svojo dušo!?

Škof Jamnik je govoril iz svojih izkušenj kot predavatelj na evropskih in svetovnih univerzah, pa tudi kot odličen poznavalec stanja v svetu, književnih del in dokumentov na to tematiko. Svet se hitro spreminja in ko se posega v naravno, Božje, pride do težav. Svet je zanimiv, gledamo na razvoj, številke, primerjamo. Tudi glede duhovnih poklicev, saj imamo v Evropi in tudi v Sloveniji že več duhovnikov iz tujine, npr. Vietnama. Sam je hvaležen, da je Evropejec, opaža pa, da je Evropa pozabila na svojo dušo, zato jo išče. Še vedno pa lahko veliko svetu da.

Če se oziramo v preteklost, tudi slovensko, Evropa išče mir. Robert Schumann, prvi predsednik evropskega parlamenta, je imel celovito vizijo Evrope, ki je temeljila na izkušnjah in zgodovini Evrope.

Vedno znova bi morali obujati spomin na naše korenine, saj se hudo dogaja, ker je človek pozabil, kdo je in od kod je. Evropejci ne spoštujemo svojih korenin. Poudaril je, da smo pozabili, da človek ne more delati, kar hoče in samo kar mu ugaja, ampak tudi kar je dobro.

Evropo in njeno rast je naslonil na tri griče: Atene, Jeruzalem in Rim. Vsi ti trije veliki in pomembni griči so Evropi veliko dali: Atene s svojimi misleci, npr. Platonom in Aristotelom, ki sta napisala nauke za vse religije. Jeruzalem je dal Kristusa, čigar učlovečenje je dalo človeku dostojanstvo in brez tega griča Evropa nima duše, Rimsko pravo pa nam je dalo, da živimo v urejeni in pravični državi.

Ustavil se je tudi pri pasteh liberalizma in etičnega relativizma, na koncu pa vse pozval, da stopimo na pot evangelija, gremo k izvirom evangelija in se vedno znova odločamo, z zavestjo, da se na napakah največ naučimo in da je pred jutranjo zarjo najbolj temno.

Kristina Škibin

Nova Gorica, 3. 3. 2023