Srečanje verskih skupnosti v Novi Gorici

V soboto, 28. januarja ob 17. 30, se je zgodilo prvo srečanje predstavnikov Islamske skupnosti Džemat Nova Gorica, srbske pravoslavne Cerkve in katoliške Cerkve na Goriškem. 

Vabilo na srečanje se je glasilo takole: 

Vse udeležence člane zgoraj naštetih verskih skupnosti povezuje vera v enega Boga. Vsi imamo za očeta Abrahama. Kdor veruje v Boga, vero jemlje resno in se zaveda, da vera življenju daje smisel, da nas brez Boga sploh ne bi bilo. Verujoči ljudje Boga hvalimo, slavimo, ga prosimo in se zahvaljujemo za neštevilne milosti.

Judje, kristjani in muslimani verujemo v enega Boga, a imamo o njem  različno podobo. Zato ne drži, da so vse religije enake. Čeprav nas marsikaj povezuje in imamo tudi veliko skupnega, nismo enaki. To pa ne pomeni, da pripadniki različnih verskih skupnosti ne smemo sodelovati, da se moramo med seboj sovražiti; da se ne smemo srečevati in pogovarjati o raznih vprašanjih, ki zadevajo nas vse. V nauku smo različni, v dobrih delih pa smo lahko edini. Izzvani smo, da skupaj skrbimo za svet, ki je bolan in potrebuje zdravljenja. Vsi smo grešniki. Grešimo tudi drug proti drugemu. To pred Bogom priznavamo in ga prosimo za odpuščanje.

Živimo v času, ko v Evropi divja vojna. Nevarnost, da se konflikt v Ukrajini razširi, je realna. Mir je Božji dar in posledica resnega duhovnega življenja. Tudi za mir bomo prosili v soboto.

Vabljeni!