Pridružite se slavilni molitvi

Pridružite se slavilni molitvi

V soboto, 5. novembra ob 20. uri bomo začeli s slavilno molitvijo v konkatedrali. Kako bo potekala naprej, se bomo dogovorili. Večer slavilne molitve je sestavljen iz petja  slavilnih pesmi, prošenj, zahval, kateheze in molitve za posameznike. Traja približno 90 minut. To je najboljša priprava na praznovanje Gospodovega dne. Slavljenju se lahko pridruži vsak, starejši ali mlajši, pa tudi oddaljeni. Nikomur ne bo žal, če bo poskusil doživeti delovanje Svetega Duha med nami.