Sprejemanje ukrajinskih beguncev

Sprejemanje ukrajinskih beguncev

Nekateri se zanimajo kako sprejeti ukrajinske begunce po privatnih domovih.

Hvala vam za to srčno gesto in pripravljenost.

Radi bi vam posredovali nekaj krajših informacij:

–           Načeloma se vse begunce, ki nimajo kam, najprej napoti na Urad za migracije v namestitvene centre, če nimajo prevoza ga organizira policija,

–           Če imate v vašem kraju proste namestitve, ji lahko nastanite tudi v zasebnih nastanitvah,

–           Kje se nastanijo begunci je njihova svobodna izbira, v centrih, lahko pa tudi privatno ali plačljivo,

–           Vsi begunci se morajo obvezno skupaj z dajalcem privatne namestitve prijaviti na policiji,

–           Na policiji že lahko uredijo tudi status začasne zaščite, podatke policija posreduje upravni enoti, ki izda posebno izkaznico,

–           V prihodnjih tednih si bodo begunci z začasno zaščito lahko uredili in prejemali denarno pomoč in pomoč za privatno namestitev, ki jo bo dajal Urad za migracije, lahko se bodo zaposlili in izobraževali itd.

–           Tisti, ki gredo v centre bodo imeli enake pravice, vendar direktne pomoči ne dobijo, ker imajo v centru celotno oskrbo, dobijo pa žepnino,

–           Dajalci privatne namestitve ne bodo dobili povračila od države,   

–           Vsi begunci imajo zagotovljeno nujno medicinsko pomoč in brezplačen javni promet,

–           Begunci iz Ukrajine so v Sloveniji svobodni, nihče jih ne bo zadrževal, če želijo drugam, če želijo spremeniti svoj status ali vrsto nastanitve.

Pri pomoči beguncem z nastanitvami je nujno, da se povežemo z občino. Izjemno pomebno je delovati v lokalni mreži, da si lahko drug drugemu pomagamo in naredimo najbolje, za tiste, ki dajejo namestitve in za tiste, ki jih potrebujejo. Karitas trenutno nudi predvsem materialno pomoč in različno oporo.

Če kaj potrebujete in ne zmorete v okviru župnijske Karitas ali župnije se lahko obrnete tudi na vašo škofijsko Karitas, kamor sporočite tudi morebitne kapacitete za namestitev.

Za informacije v povezavi s statusom in drugimi postopki pa na begunci@karitas.si .

Podrobnejše informacije, ki se redno ažurirajo, na: https://www.karitas.si/kam-napotiti-ukrajinske-begunce-ki-iscejo-namestitev/