Sinoda

Sinoda

Prvi sinodalni večer je bil 14. januarja v prostorih konkatedrale. Zbralo se je 20 ljudi iz župnij Nova Gorica, Solkana in Kromberka. Razdelili smo se v dve skupini in si prisluhnili na temo: Tovariši na poti. Vsak je povedal kje je doživel najlepše občestvo, katere so ovire, da se ljudje ne srečujemo radi in kaj lahko naredimo za graditev občestev. Začetek je bil zelo lep.

Pomembnejši poudarki:

Občestvo je prazakrament. Vsi, ki prejemajo zakramente, morajo biti vključeni v občestvo, da lahko živijo iz prejetega zakramenta. Brez vključenosti v občestvo, zgleda kot da je prejel »lepo rožo, ki je brez korenin«, ki bo hitro ovenela.

Navzoči so poudarili, da so občestvo doživeli v konkretni skupini, kateri so pripadali. Skupina jim je omogočila doživeti novo življenje, ki ga prinaša Kristus. To pomeni, da bi moral vsak kristjan biti vključen v neko konkretno skupino v župniji, ker le tako lahko stopi skupaj z drugimi na pot za Kristusom.

Občestvo živi, če je v njem bratsko vzdušje, polno iskrenosti, empatije, spoštovanja in brez predsodkov. Vsak mora narediti kar zmore ali da živi svojo karizmo. Občestvo razpade, če posamezniki uveljavljajo svoje zahteve. Največ naredimo za občestvo, če poskrbimo za svojo duhovno rast, ker le to kar imamo, lahko damo.

Duhovna rast je v odprtosti Svetemu Duhu, ki nas uči in vodi v odnos z Bogom in bližnjim.  Svoj odnos z Bogom poglabljamo, če smo pripravljeni več moliti, prejemati zakramente, častili Najsvetejše in meditirali ob Svetem pismu. Svoj odnos do bližnjih naj bo čim bolj oseben in v medsebojni pomoči. Naj svet opazi našo medsebojno ljubezen.

Vsi si želimo prenove v Cerkvi in si želimo spremembe. Večja moč bo v povezovanju in v medžupnijskem sodelovanju. Potrebna je večja informiranost in osebni odnosi.Naslednji sinodalni večer bo v petek, 28. januarja ob 19.30 v prostorih konkatedrale. Tema pogovora bo: POSLUŠATI. Vsi smo povabljeni, da stopimo na »skupno pot« (to pomeni sinoda). Ni opravičila, če hočemo biti Cerkev.