Teden molitve za edinost kristjanov 2022

Teden molitve za edinost kristjanov 2022

»Na vzhodu smo videli, da je vzšla njegova zvezda,

in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2)


Teden molitve za edinost kristjanov 2022

18. – 25. januar 2022

Ker nas ljubi, nas kliče

Bog, ki je Ljubezen, kliče vse ljudi; pripadnike vseh narodov in ljudstev, vseh ras in kultur. Modri z Vzhoda so ugledali zvezdo in se napotili za njo. Vsi ljudje hrepenimo po Luči, Resnici, Dobroti in Lepoti. Še posebej hrepenimo po Luči v času teme, pandemije, ekonomskih in drugih kriz, sporov, krivic, vojn in drugih preizkušenj.

Zvezda

Poslanstvo kristjanov je, da smo zvezda – znamenje, ki kaže pot k Jezusu, ki je Luč sveta. Delitve med nami šibijo naše pričevanje in ovirajo ljudi, da bi našli pot do Kristusa. Kjer kristjani skupaj častimo Kristusa, odpiramo svoje zaklade ter izmenjujemo svoje darove, postajamo znamenje edinosti, ki jo je Bog namenil vsemu svojemu stvarstvu.

Različnost darov

Najgloblje hrepenenje človeka je, da obdari Boga. Modri so Kristusu prinesli različne darove: zlato, kadilo in miro. Številna krščanska izročila Jezusa dojemajo na različen način. Ko se kristjani zbiramo in pred Bogom odpiramo svoje zaklade, s tem obdarujemo tudi drug drugega in se medsebojno bogatimo.

Modri so se vrnili domov po drugi poti

Zbrani okoli Kristusa, se tudi mi vračamo domov »po drugi poti«. Bog nas vabi k spreobrnjenju: prenovi življenja, Cerkve in družbe. Četudi molimo in se postimo, a v nas ni ljubezni do bližnjih, ki potrebujejo našo pomoč, še vedno hodimo v temi in smo daleč od Boga. Nova – druga pot za Cerkve pomeni pot edinosti.

O Bog, ki si nas po svetih bratih Cirilu in Metodu poklical k edinosti vere, zedini vse kristjane v svoji sveti Cerkvi. Naj bomo v češčenju troedinega Boga vsi narodi na zemlji združeni, kakor so združeni Božji izvoljenci v nebesih. To te prosimo po zasluženju Jezusa Kristusa, po priprošnji prečiste Device Marije, sv. Cirila in Metoda, sv. Leopolda Mandića in vseh svetnikov. Amen.

Oče naš… Zdrava Marija… Slava Očetu…

Sveta Devica Marija, prosi za nas! Sveta brata Ciril in Metod, prosita za nas! Blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas!

(molitev, ki so jo slovenski škofje potrdili za člane Apostolstva sv. Cirila in Metoda)