Razlaga vladnega odloka o izpolnjevanju PCT pogojev za opravljanje verske dejavnosti z dne 11. septembra 2021

Tajništvo Slovenske škofovske konference (SŠK) posreduje razlago Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS 146/21), ki ga je sprejela Vlada RS dne 11. septembra 2021 o izpolnjevanju PCT pogoja za področje opravljanja verske dejavnosti. Razlaga odloka do nadaljnjega velja tudi za Škofijo Koper.

1. Opravljanje verskih obredov je dovoljeno ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

     Vsi verniki starejši od 12 let morajo izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

     Župnik/župnijski upravitelj naj na vidno mesto obesi obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT.

     Župnik/župnijski upravitelj naj na vhodna vrata postavi primerno osebo, ki naj preverja ali verniki izpolnjujejo pogoje PCT.

     Duhovniki morajo izpolnjevati pogoj PCT, pri čemer zanje zadošča tudi samotestiranje s hitrim HAG testom, o katerem morajo voditi evidenco in ga enkrat tedensko v enakih presledkih izvajati.

     Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci. Pri verskih obredih v cerkvah in na prostem mora biti razdalja med udeleženci najmanj 1,5m, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. 

     V cerkvah in drugi prostorih, kjer se opravljajo verske dejavnosti, je obvezno  redno prezračevanje/ventiliranje prostorov (npr. odprta okna).

     Uporaba zaščitnih mask je obvezna znotraj cerkva in drugih prostorov; zunaj pa je obvezna zgolj, če ni mogoče zagotoviti 1,5m medsebojne razdalje.

     Ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se opravljajo verske dejavnosti, je obvezno razkuževanje rok.

2. Ljudsko in zborovsko petje v cerkvah je dovoljeno.

3. Izvajanje verske vzgoje in izobraževanja je dovoljeno pod pogojem, da osebe, ki opravljajo to dejavnost, izpolnjujejo pogoj PCT (zadošča samotestiranje). Otroci in ostali udeleženci starejši od 12 let morajo izpolnjevati pogoj PCT (tako kot to velja v šoli).

4. Duhovna oskrba posameznikov in posameznih gospodinjstev je dovoljena brez izpolnjevanja pogoja PCT. 

5. Ob upoštevanju navedenih določil, je dovoljeno podeljevanje vseh zakramentov in opravljanje drugih verskih dejavnosti.

6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu z navodili komunalnih služb in predpisov vlade ter priporočil NIJZ.

7. V župnijski pisarni je poleg upravitelja lahko ena oseba oziroma člani istega gospodinjstva.

8. Duhovniki in katehistinje, ki niso v delovnem razmerju do škofije ali do župnije, si teste plačujejo sami.

Jurij Bizjak, koprski škof