Vikar v naši župniji

Vikar v naši župniji

V nedeljo, 1. avgusta 2021 je nastopil v naši župniji novi vikar g. Bogdan Vidmar. Župnija ga je z velikim veseljem pozdravila in je hvaležna škofu, da ga je imenoval za vikarja v župniji Nova Gorica, kot je to rekel tajnik Župnijskega pastoralnega sveta prof. Andrej Perne in mu zaželel odprtosti za vse ljudi, odgovornosti do župnije in trdne vere v Kristusa. Z župnikom  bosta sodelovala pri vseh pastoralnih delih.

Gospod Bogdan Vidmar je doma iz župnije Col. Mašniško posvečenje je prejel pred 30 leti. Najprej je bil kaplan v Postojni, nato dve leti kaplan v Novi Gorici (1994-1996), potem je šel tri leta za župnika v Slovensko Istro (Movraž, Kubed, Sočerga, Pregara). V letih 1999-2003 je na Salezijanski papeški univerzi v Rimu uspešno zaključil podiplomski študij pedagogike. V Letih 2003-2012 je bil župnik v Podragi, vmes duhovni vodja na Škofijski gimnaziji in v Malem semenišču v Vipavi (2003-2010), v letih 2012-2016 voditelj pastorale študentov in izobražencev v škofiji Koper ter duhovni pomočnik v Kopru in zadnja leta (2016-2021) je bil duhovni pomočnik v Bovcu.