BOM … BOŠ… BO… SAMSKI(A)

Ne gre za uro slovenščine oz. uro slovnice. Mesec junij, je mesec različnih – ne samo duhovniških (redovniških) – jubilejev in tudi, čeprav maloštevilnih, duhovniških posvečenj v slovenski Cerkvi. Sam sem kot duhovnik zaznal, kako nerazumljene oz. napačno razumljene so odločitve za samsko življenje (oz. sprejemanje samskega življenjskega sloga)  in čutil potrebo po približevanju te tematike in osmislitvi določenih odločitev. Opazill sem  video prispevka, do katerih nam je posredovana pot oz. nanju opozarjam. Razveseljivo bo in koristno … če vas spodbudita k razmišljanju in se boste odzvali s prispevkom v Oznanilih in izrazili svoje pomisleke, pravilne ali napačne trditve, ne da bi se predstavili. Anonimnost v tem primeru ne pomeni skrivanja,  ampak pomoč tudi drugim,  za soočenje različnimi mnenji.  

Druga oddaja pa je pogovor z igralcem in očetom GregorjemČušinom, Okrepi se bodi mož. in enem od letošnjih novomašnikov  Petrom Čemažarjem