Leto družine: od 19. marec 2021 do 26. junija 2022

Namen leta družine je predstaviti svetu Božji načrt o družini, ki je vir veselja in upanja.

Trajajoča situacija pandemije na mednarodni ravni v vseh nas ustvarja zaskrbljenost in trpljenje. Zato smo kristjani poklicani da smo v tem času zbeganosti priče upanja. Krščansko oznanilo o družini je zares vesela novica. Zato je primerno, da se celotno pastoralno leto posveti krščanski družini.

Pandemija je pustila težke posledice na milijone osebam. A ravno družina, čeprav je bila močno prizadeta pod različnimi vidiki, je ponovno pokazala svoj obraz »varovalke življenja«.

Družine potrebujejo pastoralno oskrbo in predanost. Mnogim družinam je treba pomagati, da v trpljenju življenja odkrijejo navzočnost Kristusa in njegove usmiljene ljubezni. To leto je zato priložnost, da dosežemo družine, da se ne bodo čutile same pred težavami, da hodimo z njimi, jih poslušamo in začnemo s pastoralnimi iniciativami, ki jim bodo pomagale gojiti njihovo vsakdanjo ljubezen.

Pomen »pastoralne prenove« na področju družinske pastorale je:

1. potreba po večjem sodelovanju,

2. sprememba miselnosti, da na družine ne gledamo kot na navaden »objekt« pastorale, ampak kot na »subjekt«. Družine je treba aktivno vključiti kot protagonistke redne pastorale v župnijah in škofijah. Pomemben vidik tega poslanstva družin je njihov živeti zgled.

3. oblikovanje tistih, ki opravljajo pastoralno delo z družinami.