Nedeljske maše

Ob nedeljah in praznikih na spisku v vetrolovu /brez podpisa/ ali s sporočilom potrjujemo svojo navzočnost pri maši, do predvidene omejitve. Po nedeljski maši ob 11.00 in 19.30 je v cerkvi možnost za prejem sv. obhajila. Enako za spoved – zakrament sprave in po dogovoru.