2. nedelja med letom, 16.1.2022

3. adventna nedelja, 12.12.2021
Bog blagoslavlja ljubezen

Jezus je šel na svatbo in poskrbel za najboljše – lepo vino. Jezus prvega znamenja ni naredil na gori Sinaj ali v Jeruzalemskem templju, temveč na ohceti!
Bog je prisoten v naših družinah, v ljubezni med možem in ženo. Sveti zakon je zakrament, kot je zakrament sv. maša in drugi zakramenti.

Oznanila