Sveta družina, 26.12.2021

3. adventna nedelja, 12.12.2021

Kaj je božič?

Božič, to je ‘posvečena’, sveta noč. Bog pride na svet sredi teme, stori čudež, zgodi se skrivnost.

V temi noči nas ne zmoti nič, nobena barva, noben glas. Gledamo pozorneje, da bi prepoznali vsaj oris, poslušamo skrbneje, da bi zaznali tišje, šepetajoče tone.

Le tako lahko raste hrepenenje po luči, po besedi, ki je namenjena meni, po dotiku, ki je zame. Potrebna je tema, da lahko zasije svetloba, da lahko odkrijem zvezdo, ki mi kaže pot. In segam po roki, ki me drži … Bog ne pride na svet v najjasnejši svetlobi dneva – nasprotno, za svoje zavetje si je izbral temo …

A če se Bog skriva v temi, me noč ne bi smela plašiti. Potem lahko govorim s tem ali onim, ki je v temi. Potem lahko vzdržim temo, saj vem, da je tam vendarle Bog. Lahko se prepustim noči, saj vem, da je polna Boga.

Morda je ravno to sporočilo božiča: Bog je v temi moje noči – in to mojo noč naredi za sveto noč. Bogu je moja noč tako dragocena, da v njej pride na svet, pride k meni.

To je božič.

A. Schwarz, Divji božič

Oznanila