• Srečanje ŽPSveta  je načrtovano za ponedeljek, 5.2.2018  ob 19. uri
  • Prvi petek ob 19.00 srečanje - zakonci. »Pridi in poglej« še vedno velja-
  • Nedeljo svetega pisma -28.1. zaznamujemo z branjem znatnega dela svetega pisma tudi sami, doma.
  • Številka TRR župnije  SOLKAN   pri Nova KBM:  SI56  0475 0000 3146 731
  • V skupni pripravi na krst je možno sodelovati na  različnih krajih in ob različnih terminih, kot je razvidno tudi iz načrta za leto 2018. Ko se oglasite najprej v župniji stalnega bivališča izražate, tudi na ta način, svojo pripadnost župnijskemu občestvu, čeprav boste iz  tehtnih (osebno upravičenih razlogov) krstili drugod. V župniji Solkan začnemo s skupno pripravo 23. februarja ob 19. uri v župnišču. Popolni podatki za vse župnije (ni)so na (naj)lepši spletni strani  Škofije Koper.

V »pastoralni spodbudi« našega škofa(SSŠ januar/2018)je naveden tudi odlomek iz koncilskega dokumenta –konstitucije o svetem bogoslužju: »...Zato je treba v mišljenju  in delovanju vernikov in duhovnikov spodbujati župnijsko liturgično življenje in njegovo povezanost s škofom. Treba se je truditi, da se razcvete zavest župnijskega občestva, zlasti v občestvenem opravljanju nedeljske maše.«(B.št 42)G. škof Jurij nadaljuje: »Tudi če ima župnik nedeljske maše na različnih krajih (op.žpk.: s preureditvijo župnij je to pred vrati) naj vsi njegovi verniki vsaj občasno in polagoma začutijo, da so ena čreda, en pastir (Jn 10.16)«

Nekaj o našem  občestvu pove tudi statistika za 2017 (2 krsta, 1 poroka, 16 pogrebov,17 prvoobhajancev, 23 birmancev).

Nedeljo svetega pisma -28. 1. bomo zaznamovali z branjem znatnega dela ene od knjig svetega pisma, (želiš sodelovati 10 minut-vpiši se?!) in sicer v soboto pred mašo(16.30-17.45)in nedeljo pred dopoldansko mašo (od 9.00 -9.45). Poslušanje v tišini naj bi  nas, »nahranilo« za odgovor v tihi osebni molitvi. Popoldne ob 15.00 je v Vipavi  srečanje svetopisemskih skupin.

Nova številka TRR župnije  SOLKAN   pri Nova KBM:SI56  0475 0000 3146 731

Mesečna srečanja zakoncev vsak prvi petek v mesecu (2.2.2018) ob 19.uri.Zasnovana  so v duhu Gibanja fokolarov – Marijinega dela, z možnostjo vključevanja parov iz župnije in od drugod. Animatorja sta zakonca Mirjam in Tom Horzelenberg.

 

 

  • Mesečna srečanja zakoncev v  Solkanu vsak prvi petek v mesecu ob 19. uri. 
  • Srečanje  staršev veroučnih skupin 7. in 8. razreda, predvidoma v torek, 9.1. po večerni maši, ali v nedeljo, po maši ob 10.uri
  • Verouk v tednu kot običajno.
  • IZ SPODBUDE ZA OBHAJANJE NEDELJE SVETEGA PISMA -28.1.»Z Bogom v družini«  ..... »Tudi kjer in kadar prevladuje mnenje, da se število urejenih družin zmanjšuje in krči ni nobenega razloga za črnogledost in malodušje: zgodovina reševanja je vedno tekla naprej po manjšini, celo samo po desetini, kakor nam kažejo besedila prerokov. Prerok Izaija piše:«Med njimi pa je desetina, ki se bo vrnila in bo za pobirek, kakor od terebinte in od hrasta, ko ju podrejo ostane korenina, bo njena korenina sveto seme« (Iy 6,13)....