Nedelja svetega pisma in »svetopisemski maraton«, popoldne srečanje v Vipavi.

V nedeljo, 3.2. po dopoldanski maši srečanje staršev veroučencev 3. razreda.

V naši župniji smo v preteklem letu poleg tekočih stroškov, rednih dajatev in oddanih namenskih miloščin zmanjšali naš dolg z vračilom in delno odpisom za 16.000.- €. Bog povrni vsem, ki ste v času stiske mogli in hoteli pomagati, pa tudi vsem, ki z razumevanjem delno še čakate.

 Zgibanke Zavoda Antona Martina Slomška, z naslovom »Pomoč za odkup stavbe, v kateri je prihodnost naših otrok« so ena od poti, ki naj bi omenjeni zavod pripeljala do rešitve, nikakor pa ne izsiljevanje; naj nam bodo v informacijo, ko tudi sami kot župnija še hodimo po podobni poti.