Osemdnevnica molitve  za edinost kristjanov s prizadevanjem za pravičnost, naj nam bo pri srcu.

27.1. po dopoldanski maši vabljeni na srečanje, da bi skupaj načrtovali poživitev sodelovanja pri čiščenju in krašenju cerkve.

V naši župniji smo v preteklem letu krstili 3 otroke (poleg teh vsaj še dva drugod), 13 jih je prejelo prvo sv. obhajilo, 11 jih jeza leto 2018 vpisanih v naši mrliški knjigi od katerih smo se poslovili s krščanskim pogrebom. Za neposredno pripravo na poroko so se v župniji priglasili štirje pari, od katerih sta  dva obhajala zakrament svetega zakona v domači cerkvi, dva para pa  drugod.   

Nedelja svetega pisma in »svetopisemski maraton.«  Dve uri pred sveto mašo v soboto in nedeljo, 26. in 27. januarja bomo v cerkvi z različnimi sodelavci (birmanci, starši...) zaporedoma brali izbrane spise iz  svetega pisma tudi v želji, da bi postajala vsebina svetega pisma naša duhovna hrana. Tudi srečanje v Vipavi (isto nedeljo)ali župnijske svetopisemske skupine naj bi bile v spodbudo pri branju, še bolj pa v življenju. Skupina 7. razreda naj v veroučni  knjigi ne prezre kateheze o sv. pismu. Birmanski kandidati  bodo sami poiskali v knjigi svetega pisma, ali s pomoćjo interneta, svetopisemsko knjigo, ki jo bomo brali.

»DRUŽINA« nam napoveduje novo preobleko in vabi k sodelovanju  in branju s tehtno vsebino. Tudi v zadnji številki je nekaj naslovov, ki niso samo reklama kot n.pr.:«Obžalujem, da sem bila nadomestna mama«, »Vprašanje bodoče učiteljice«, »Svet brez skrivnosti«, » Je večja grožnja Sloveniji medved ali katoličan?!« ...    »Zakaj fantje nočejo brati?«