18.nov. - začetek teden zaporov. Birmanci, starši, in kateheti bomo imeli možnost srečanja z zaporniškim vikarjem g. Robertom Friškovcem v soboto, 24. nov. dopoldne. V kolikor se nam želi pridružiti še kdo iz našega pastoralnega območja, je,  iz praktičnih razlogov, zaželjeno da se prej prijavi župniku župnije.

Celodnevno češčenje začnemo v soboto  po večerni maši; nadaljujemo čez noč (vsaj trije udeleženci vsako uro) in nedeljo, 25.nov. Sklep: pred  oz. pri večerni maši.  List za vpis na mizici,  naj (z oznako) pripomore k enakomerni porazdelitvi udeležencev. V pripravi na evharistični kongres leta 2020 v Budimpešti nas k češčenjue spodbuja tudi skupnost Emanuel.

25. nov. je začetek tedna Karitas. Otroci in veroučenci so tudi povabljeni, k razvijanju čuta za bližnjega – k dobrodelnosti - tako da »kot Miklavž« -  z majhnim darom v hrani, ki je otrokom všeč, in jo nabavijo  ali z oddajo ene izmed svojih igrač, njim zelo pri srcu –    r a z v e s e l i j o, nekoga kije nima, pa si jo želi.  Svoj dar bomo oddali v škatlo ob vstopu v cerkev 2. dec.- na nedeljo Karitas,  za skladišče Območne Karitas.

Večerne maše ob 18.30 .

25. nov. je začetek tedna Karitas in 2.dec. sklep z nedeljo Karitas. Otroci bodo takrat »kot Miklavž« za tiste, ki potrebujejo hrano. Z enim  zavojčkom hrane iz  trgovine, bodo naredili vajo v dobrodelnosti, odrasli pa z darom pri maši za Škofijsko Karitas.

Po 18.nov. obhajamo teden zaporov in god sv. Cecilije, zavetnice glasbe in imamo celodnevno češčenje. Mislimo tudi na 1. adv. nedeljo -2. dec. – da bomo naredili in k blagoslovu prinesli adventni venček. Znamenje adventnega venca, naj bo tudi očem opazen klic k molitvi, ne samo okras, podobno kot »slišen klic» k molitvi, jutranje, opoldansko in večerno zvonjenje.

V ned. 18.11.  je »pri«  in »po« maši  v načrtu srečanje s starši naših birmanskih kandidatov.  Možnost nadomestenga srečanja bo med tednom, oznanjena po 18.nov.  oz. po dogovoru.

 

Večerne maše odslej  (z  28.10) ob 18.30 .

V torek po maši srečanje župnijske Karitas v učilnici.

 Birmanci  - poleg vodenja molitve rožnega venca, je bila v tem tednu dana možnost krašenja cerkve, v četrtek, 8.11 pa udeležba na dnevu odprtih vrat v komuni na Kostanjevici, skupaj z odraslimi pod naslovom: ALI JE KOMUNSKI KRUH RES GRENAK? Od 13.00 – 16.00. Svojo udeležbo potrdimo pri verouku v začetku tedna.

Ob zahvalni nedelji se nam zahvaljujejo škofje, pa tudi župniki za različne oblike sodelovanja: priprava in izvedba romanja, sodelovanje z birmanci, pevci, organisti in mnogimi, za katere se nam zdi sodelovanje že samo po sebi umevno , pa jih zato toliko lažje prezremo ... Bog povrni vsem! Hvala tudi za vse dni življenja, ki so nam dani.