Počitnice – vabljeni tudi k maši. Sveti papež Janez Pavel II. je med drugim izjavil: »Med vsemi številnimi dejavnostmi v župniji ni nobena tako življenjsko potrebna  in koristna za oblikovanje skupnosti kakor nedeljsko obhajanje Gospodovega dne« (Apostolsko pismo CD 78- Lj. 1998 0dstavek 35)

Skupna priprava na krst 23.2. ob 19.00 v župnišču

V letu 2017 smo kot župnija poleg rednih stroškov, oddanih sredstev za potrebe škofije, vzdrževalnih del, ... 15.000.- € lahko namenili tudi za vračilo tistim, ki so nam v preteklosti priskočili na pomoč. Bog povrni!

Obisk slovenskih škofov »ad limina« v Rimu in naša molitev ...

Predavanja »Skupnosti družin Sončnica« v Gorici so vredna tudi naše pozornosti.

  • PASTIRSKO PISMO ŠKOFOV za letošnji post nam  (1.del) govori o evharistiji...tudi kot ščitu naše vere... zakramentu občestvenosti... »Škofje želimo poudariti, dabrez rednega obhajanja svete maše nujno ostajamo izbirni ali  oddaljeni kristjani«(PIP42)  Po evharistiji postajamo Božji domačini. Do evharistije pridemo, če je otroku omogočeno, da po obhajanju zakramenta svetega krsta, stopi na pot ki naj bi ga pripeljala do izpovedovanja osebne vere in življenja po njej.
  • Pri prenosu vere (2.del), ki je skrbcelotnegaobčestva... » ...Cerkev je najprej v medsebojnih odnosih, šele nato v strukturah... Starši so prvi vzgojitelji otrok v veri ... Brezštevilna pričevanja govorijo tem, kako je prisrčna in trdna vera staršev za vedno zaznamovala otroke ... Vsak krščeni je neglede na svojo vlogo v Cerkvi in na stopnjo verskega znanja, dejaven nosilec evangelizacije (Veselje evangelijs 119-120)
  • Molitev križevega pota ob petkih po sv. maši in nedeljo, 20 minut pred dopoldansko mašo.

 

Pod naslovom OPOGUMLJAJOČE IN KONKRETNO  je s. Mateja Koršič ob papeževem obisku Peruja opisala izkustvo, ki budi  tudi naše želje: »Maša nas je spremenila v občestvo in razšli smo se kot tisti, ki niso le znanci, ampak del iste družine« ... (Družina 5/2018).

Srečanje ŽPS, 5. 2. po večerni maši ob 19.00.

Prešernov dan –slovenski kulturni praznik bo odmeval tudi pri molitvi  pred Najsvetejšim.

11. februar 2018 – god Lurške M. Božje že veliko let obhajamo tudi kot svetovni dan bolnikov.

Skupni pripravi na krst s pričetkom v Solkanu, petek 23.02. ob 19. uri

Srečanje staršev skupin 1., 2. in 3. razreda bo v sredo, 07.02 ob 19. uri v župnišču. V primeru zadržanosti  je druga možnost v nedeljo, 11.02. po dopoldanski maši.