VEROUK po urniku;

- za skupino 3. razreda dodatno še v petek ob 18. uri s pripravo in udeležbo pri prvi spovedi, ob navzočnosti vsaj enega od staršev.
- verouk 7. razredav treh skup. istočasno.

SOBOTA - 1. junija 2019 – na Sveti Gori - Škofijsko romanje šolske mladine, staršev in katehetov. Sv. maša ob 11.00 in  skupni program do 13.15

NEDELJA 2. junija 2019 – v župniji zahvalno bogoslužje ob sklepu veroučnega leta s sodelovanjem pri zahvalni maši.
Odločitev za krščansko praznovanje  nedelje,  primeren čas za  slavljenje Boga, »rešuje« tudi udeležba pri večerni maši. Tudi tako se lahko osvežimo za nov teden.

 Na NEDELJO, 9. junija 2019 – binkošti – vabimo in pomagajmo, da se nam dopoldne ob 10. uri pridružijo tudi starejši, ki ne morejo več redno prihajati  v župnijsko cerkev, pa jim je tudi srečanje lahko v spodbudo in pomoč.

Na binkoštni praznik naj bo čas tudi za starejše, ki se nam z našo pomočjo, vabilom in sodelovanjem pri prevozu,  lahko pridružijo. Vabljeni!

Verouk  po urniku imamo še v mesecu maju. Sklenili ga bomo  s sodelovanjem pri zahvalni maši v nedeljo, 2. junija ob 10.00. Veseli smo vsakega, ki nedelje »rešuje« - išče primeren čas za praznovanje, slavljenje Boga -, tudi pri večerni maši. Tudi tako lahko stopamo v nov teden, duhovno osveženi.

Vabilo na oratorij in prijavnice smo prejeli tudi z Mirenskega grada. Pridružuje se drugim vabilom in obvestilom na oglasni deski in v verskem tisku. Poglejte, odločite se!

Šmarnični maj»... Sami orjemo in sejemo in žanjemo, in če setvi ne namenimo blagoslova, kaj bi potem tožili nad vremenom in slabo letino. Otroka v vrtec, šolo, službo ne pospremimo v Božjem imenu; to ne sodi v naš čas. Razveze in vseh vrst prekinitve rasti so stvar človekove osebne svobode. Cvetober življenja postaja odločitev za lepo smrt z asistenco mile igle.Ne, maj je čas rasti. Maj je toliko kot ljubezen. Šmarnični maj in njenih dvanajst zvezd Zakaj se stekamo v cerkev molit stare litanije; in kako da niso iz mode? Zato, ker ušesa polna  dnevnih medijskih vesti, potrebujejo blage napeve ...«-(Berta Golob, Družina – št. 20.;19. maj).

 

Srečanje s starši in skupino 3. razreda v pripravi na spoved in  sveto obhajilo je  v nedeljo, 12. maja 2019, - pri in po dopoldanski maši - veroučna soba v nadstropju župnišča.

Možnost za duhovno rast mladih nudijo  t u d i  tedni duhovnosti v Stržišču poleti. (Plakat na oglasni deski in objave v Ognjišču in Družini, pred počitnicami, v času dopustov.)

Odrasli imamo poleg možnosti, da se sami in skupaj odločamo -: za duhovne vaje, romanja, oratorije, skavte ... - tudi odgovornost, da tistim, ki iščejo in potrebujejo pomoč, po možnosti učinkovito pomagamo. Tudi na tem področju lahko »veliko dobrega opustimo«, ne da bi v vesti  zaznali.

Škofijski gospodarski dan v Vipavi: sreda, 15.05.2019

ŠMARNICE v čast Materi Božji in maša vsak večer ob 19.30 s  programom tudi  za otroke. Cerkev je odprta od 19.00 dalje; po dogovoru lahko tudi prej.