• Danes ob 17. uri bo božičnica odraslih pevskih zborov v naši cerkvi.
  • Otroci prinesite svoj adventni dar za lačne otroke, da se čim prej odda na misijonsko središče.
  • Starši birmancev imajo srečanje v ponedeljek ob 19.30.
  • Prvoobhajanci s starši imajo srečanje v sredo ob 17.30.
  • Šola usmiljenja, ki jo vodi p. Tomaž Podobnik, bo v četrtek ob 16. uri.
  • Srečanje strežnikov bo v soboto ob 10. uri.
  • Srečanje župnijske Karitas bo v sredo po večerni maši.
  • Statistika 2017: 15 krstov in še 7 drugod, 1 poroka in 2 drugje, 17 cerkveno pokopanih (8 moških, 9 žensk), 15 prvoobhajancev, 20 birmancev, 4 katehumeni, ca. 25.500 obhajil.