Župnijski gospodarski sveti GPO:danes je ob 16h srečanje v prostorih konkatedrale. Vabljeni!

          V »tednu zaporov« do prihodnje nedelje se radi spomnimo in molimo za žrtve kaznivih dejanj in njihove svojce, kakor tudi za storilce, da bi našli spravo, spreobrnjenje in odpuščanje.

 •          »Teden karitas« bo od prihodnje nedelje Kristusa Kralja do prve adventne. V tistem tednu bo romanje na Ponikvo in v Celje, dan odprtih vrat in še druge pobude.

 •          V novembru se radi spomnimo vernih rajnih (duš v vicah) z molitvijo, darovanjem za mašo in z udeležbo pri sveti daritvi! Skrbimo tudi za urejenost grobov (tudi duhovniških); naj bo na naših grobovih tudi križ, znamenje vere v posmrtno življenje.