• Miloščina kvatrne nedelje je bila v Kromberku 225 €, na Vogrskem 115 €. Hvala dobrotnikom!
  • Iskrena hvala vsem, ki ste se potrudili za lepo praznovanje božiča s čiščenjem in krašenjem cerkve, s pripravo jaslic, z lepim petjem, molitvijo in sodelovanjem ter z darom pri ofru za cerkvene potrebe. Bog vam stokratno povrni!
  • Sveta družina je danes, zato je med mašo blagoslov otrok, vode, soli in vina.
  • Počitnice so še ta teden; z veroukom nadaljujemo 8. januarja. Otroci, prinesite k jaslicam v cerkvi adventne prihranke za lačne otroke.
  • Rajni: Ivana Borovničar, Iztokova 13 (81 let), pogreb v Stari Gori 27. 12. in Rozalija Rijavec, Damber 42 (93 let), pogreb pri Sv. Trojici 28. 12. Naj počivata v miru!
  • Verski tisk 2018 (Družina 101,40 €, Ognjišče 32 €): poravnajte, prosim, čimprej naročnino (lahko v dveh obrokih), takoj pa sporočite morebitne spremembe.
  • Gospodovo razglašenje (Sv. trije kralji) godujejo v soboto. Postavimo jih na jaslice!
  • Božični koncert prirejajo Kromberški Vodopivci v Domu kulture v soboto ob 19h, zato bo maša ob 1830.
  • Z obiskom in blagoslovom družin začenjam v torek in nato v sredo, četrtek in soboto na Ajševici (in v Lokah). Prosim, da mi ne ponujate hrane in pijače, med seboj pa se obvestite. Za blagoslov naj bo na pogrnjeni mizi križ ali podoba med svečama in blagoslovljena voda. Hvala za sprejem!
  • Na prvi petek se zamenjava z g. Lojzetom, ki bo spovedoval od 18h dalje.
  • Obilo veselja in Božjega blagoslova voščim v novem letu vsem faranom in ljudem dobre volje!

Otroci, tudi med počitnicami ne pozabite na dnevno molitev, tedensko mašo in lepo, primerno vedenje, oblačenje in govorjenje.

Marijo Magdaleno, zavetnico podružnice v Lokah počastimo s slovesno mašo v nedeljo, 23. julija.

Krištofova nedelja bo 23. julija. Blagoslovil bom prometna sredstva (avtomobile, motorje, kolesa) in udeležence v prometu. V nabiralnik izročimo dar za prevozna sredstva misijonarjem – MIVA. Hvala!

Kvatrna miloščina za semenišče in potrebe škofije: Kromberk 205 €, Vogrsko 125 €. Hvala!

Božični praznik preživimo doma v miru, slovesno pa v cerkvi pri polnočnici in na božič (med mašami običajen ofer za cerkev). Iskrena hvala vsem, ki ste se potrudili, da lahko lepo praznujemo!

Otroci, med počitnicami goduje jutri prvi mučenec sveti Štefan. Med mašo bo blagoslov otrok, vode, soli in vina (posebej sodeluje 8. r.); prinesite adventne prihranke za lačne otroke (lahko prihodnjo nedeljo). Bog vam povrni!

Verski tisk 2017: prosim, da čimprej poravnate naročnino (lahko v dveh obrokih); do 31. 12. pa gotovo sporočite morebitne spremembe – prijavo ali odjavo.

Rajna: Hermina Pavlin, Barje 3 (90 let) umrla 17. 12.; Cvetko Hvalič, Vogrsko 100 (79 let) umrl 20. 12. Naj počivata v miru!

Kromberk: dela pri obnovi strehe na župnijski cerkvi so zaključena. Lahko vidimo lepo prenovljeno streho, strelovod, žlebovje in obrobe, pa tudi okna in urejeno fasado. Nameravamo uredili še odvodnjavanje meteorne vode in drenažo ter pločnik okrog cerkve. Dobrotnikom se iskreno zahvaljujemo za vse darove, ki ste jih že ali še boste prispevali v ta namen v miloščino, z osebno izročitvijo ali z nakazilom na TRR. župnije: SI56 0475 0000 0904 382, namen: za streho. Bog vam povrni stokratno!

Vesel in Božjega blagoslova poln božični praznik voščim vsem faranom, še posebej ostarelim in bolnim!