Otroci, tudi med počitnicami ne pozabite na dnevno molitev, tedensko mašo in lepo, primerno vedenje, oblačenje in govorjenje.

Marijo Magdaleno, zavetnico podružnice v Lokah počastimo s slovesno mašo v nedeljo, 23. julija.

Krištofova nedelja bo 23. julija. Blagoslovil bom prometna sredstva (avtomobile, motorje, kolesa) in udeležence v prometu. V nabiralnik izročimo dar za prevozna sredstva misijonarjem – MIVA. Hvala!

Kvatrna miloščina za semenišče in potrebe škofije: Kromberk 205 €, Vogrsko 125 €. Hvala!

Božični praznik preživimo doma v miru, slovesno pa v cerkvi pri polnočnici in na božič (med mašami običajen ofer za cerkev). Iskrena hvala vsem, ki ste se potrudili, da lahko lepo praznujemo!

Otroci, med počitnicami goduje jutri prvi mučenec sveti Štefan. Med mašo bo blagoslov otrok, vode, soli in vina (posebej sodeluje 8. r.); prinesite adventne prihranke za lačne otroke (lahko prihodnjo nedeljo). Bog vam povrni!

Verski tisk 2017: prosim, da čimprej poravnate naročnino (lahko v dveh obrokih); do 31. 12. pa gotovo sporočite morebitne spremembe – prijavo ali odjavo.

Rajna: Hermina Pavlin, Barje 3 (90 let) umrla 17. 12.; Cvetko Hvalič, Vogrsko 100 (79 let) umrl 20. 12. Naj počivata v miru!

Kromberk: dela pri obnovi strehe na župnijski cerkvi so zaključena. Lahko vidimo lepo prenovljeno streho, strelovod, žlebovje in obrobe, pa tudi okna in urejeno fasado. Nameravamo uredili še odvodnjavanje meteorne vode in drenažo ter pločnik okrog cerkve. Dobrotnikom se iskreno zahvaljujemo za vse darove, ki ste jih že ali še boste prispevali v ta namen v miloščino, z osebno izročitvijo ali z nakazilom na TRR. župnije: SI56 0475 0000 0904 382, namen: za streho. Bog vam povrni stokratno!

Vesel in Božjega blagoslova poln božični praznik voščim vsem faranom, še posebej ostarelim in bolnim!