Blagoslov sveč je danes pred mašo in blagoslov sv. Blaža zoper bolezni v grlu in proti drugemu zlu - po maši.

Otroci, poleg rednega verouka se potrudite za branje dobrih knjig za Slomškovo bralno priznanje.

Rajna: Ljudmila Komel, Loke 9 (92 let) je umrla 28. 1. Gospod, daj ji večni pokoj. Naj počiva v miru!

Z obiskom in blagoslovom družin nadaljujem v torek, sredo, petek, soboto: Iztokova, Toma Brejca … Hvala za sprejem!