Danes 4. velikonočna nedelja, nedelja Dobrega Pastirja, ko zaključujemo teden molitve za duhovne, redovne in misijonarske poklice. To je samo pobuda, da se zavedamo svoje odgovornosti, ki jo izražamo preko molitve in vrednotenja duhovniškega poslanstva.

          Danes je župnijska slovesnost PRVEGA SVETEGA OBHAJILA ob 10. uri. Šestnajst naših otrok prvič prejema Jezusa v svoja srca. Naj postane njihov doživljenjski spremljevalec. Odrasli kristjani smo odgovorni. Naj jim bo naš odnos do evharistije kažipot v mladem življenju. Ne bojte se Jezusa!

          Duhovni vikend za otroke 5. razreda – odhod v Strunjan bo v petek ob 16. uri s parkirišča na Kapeli.

          S prvoobhajanci in starši odhajamo v nedeljo, 19. maja na romanje v Novo Štifto na Dolenjskem. Odhod avtobusa z mestne avtobusne postaje v Novi Gorici bo ob 8.00.

            Karitas vabi na tradicionalno romanje bolnih in starejših na Brezje, ki bo 15. junija 2019. Čim prej se prijavite v zakristiji.

          Otroci! Pridite k šmarnični pobožnosti vsak dan ob 19. uri. V branju spoznavamo velikega slovenskega misijonarja Afrike Ignacija Knobleharja.