NOVOGORIŠKI MISIJON: od 8. do 17. decembra 2017

Pripravljamo se na medžupnijski misijon, ki bo v župnijah Nova Gorica, Kapela, Solkan, Kromberk, Vogrsko, Šempas in Osek.

Kaj je misijon?

          Misijon je spodbuda: Razčlenite svoje življenje in življenjske odločitve. Odvrzite starega človeka, kot nam svetuje Sveto pismo, in bodite nov človek.

          Misijon je izziv: Ali sem sposoben odriniti na globoko ali se zadovoljim s povprečnostjo duhovnega življenja?

          Misijon je prošnja: Odprite svoja srca Gospodu. Zakaj ne bi sprejeli medse Njega, ki nam pomaga dozoreti za večnost?

NOVOGORIŠKI MISIJON: od 8. do 17. decembra 2017

Pripravljamo se na medžupnijski misijon, ki bo v župnijah Nova Gorica, Kapela, Solkan, Kromberk, Vogrsko, Šempas in Osek.
Misijon je vez občestva
Vera nas med seboj povezuje. Dokler ne čutimo medsebojne povezanosti in da smo eden drugemu poslani, ne moremo biti priče božjega delovanja, saj v nas ni vere, ampak ideologija.
Naša ključna krščanska naloga in izziv je eden v drugem prepoznavati Jezusov obraz - obraz, ki me nagovarja, tolaži, pa tudi potrebuje in izziva. Odgovorni smo eden za drugega, da smo si med seboj živi evangelij.
Sveti Duh v naših srcih deluje ne le za vsakega posameznika, ampak za vse občestvo, za konkretnega brata in sestro, ki ju srečujem in sem z njima v dialogu. Deluje po vseh svojih darovih.
Poslanstvo misijona je, da prebuja v nas potrebo po občestvu. Živimo v času velikega individualizma, ki gre ravno v nasprotno smer, kot nas vodi Kristus po Cerkvi. Hkrati pa tudi vsi čutimo vedno večjo potrebo po občestvu, po skupnosti.  zato bo čas misijona velik milostni trenutek za oživitev te notranje želje in potrebe.

Razlogi za misijon:

 Obsega naše najbolj skrite in najgloblje skupne in osebne izkušnje. Med njimi so npr. izkušnja krivde in odpuščanja, osamljenosti in solidarnosti, ljubezni in neuspešne komunikacije, uspehov in razočaranj, veselja in praznine, sovraštva in sprave…
V luči vere postopoma razrešujemo tudi ta vprašanja svojega bivanja. Nihče jih ne more reševati namesto nas. Po veri počasi dojamemo, kdo smo, čemu živimo, kam naj se usmerimo?
K spoznanju tega in k poglabljanju teh in podobnih izzivov nam bo pomagal Novogoriški misijon, ki bo od 8. do 17 decembra 2017 v župnijah Nova Gorica, Nova Gorica – Kapela, Solkan, Kromberk, Vogrsko, Šempas in Osek.
Misijon želi pomagati vsem: odraslim, mladim, otrokom in staršem, ostarelim in bolnim, da boste jasneje razmišljali o sebi, o smislu svojega življenja, o svojem poslanstvu, o svojih odnosih do Boga, bližnjega in okolja.

NOVOGORIŠKI MISIJON: od 8. do 17. decembra 2017        

Misijonske spodbude

V petek začnemo misijon. Kdor še ni dobil misijonske sveče, jo lahko še dobi, da bo vsaka družina ali posameznik ob njej molil za blagoslov misijona. Vsak večer ob 20. uri se bo oglasil misijonski zvon, ki bo nas vse povabil k molitvi

Vsak dan se udeležimo sv. maše in misijonskega nagovora.

V času misijona bo več priložnost za češčenje Najsvetejšega. Vzemimo si čas za molitev in molimo drug za drugega..

Misijon je čas, ko opravimo sveto spoved. Priložnosti bo veliko. Tudi za duhovni pogovor. Morda si bo kdo zaželel življenjsko spoved, da še enkrat pri spovedi pove tiste največje grehe, ki jih je v življenju storil. Morda bolj natančno, da si pomiri vest.

Udeležujmo se srečanj, ki so vam namenjeni.

Naj bo misijon sprava s seboj, z drugimi in z Bogom.

NOVOGORIŠKI MISIJON: od 9. do 17. decembra 2017

Razlogi za misijon:

Misijon je smisel življenja kristjana

Javno mnenje, ki ga oblikujejo časopisi, radio, televizija ter vsakdanji pogovori med nami določa in usmerja naše življenje namesto, da bi ga oblikovali sami v skladu s svojim prepričanjem.
Nimamo časa, da bi »prišli k sebi« ter razmišljali o sebi in o svojih odnosih do sebe, Boga, bližnjega in okolja.
Včasih nas je celo strah biti sami in se bojimo soočanja s svojim resničnim stanjem. Zadovoljujemo se z poročili in senzacijami, ki nam jih nudijo družbena občila in okolje. Tudi zaradi tega smo duhovno obubožali; smo v krizi. Mogoče prav zaradi tega danes toliko govorimo o humanosti ali človeškosti. Res je, da nekatere stvari ali dejavnosti, npr. poklicno delo, družina, politika, šport ipd. za določen čas osmišljajo življenje. In tudi če smo v življenju uspešni, se pojavijo tista poslednja vprašanja, med njimi vprašanje celotnega smisla in smrti.

Ena osrednjih značilnosti sodobnega zahodnjaka je brezciljnost življenja.Življenje se mu zdi skoraj bolj obsodba kot pa dar.
Kristjan naj bi ne imel teh težav. Povabljen je, da kot učenec hodi za Jezusom. Zvesta pot za Jezusom je torej v središču njegovega življenja in so drugi napori, kot je delo, zakon, otroci, pravzaprav „poganjki“ tega temeljnega poklica. Nič za kristjana ne more biti pomembnejše kot spolnjevanje božje volje, njegovega načrta.
Bog edini lahko izpolni skrajno hrepenenje človeka. Človek je bistveno več kot poslanstvo, ki mu ga daje Bog; a ravno v tem poslanstvu tudi njegovo bogopodobno dostojanstvo najbolj zažari, ko s ponosom ugotavlja, da ga Bog želi imeti za sodelavca pri gradnji Kraljestva. To poslanstvo se nanaša na njegovo čisto vsakdanjo držo. V vsakem trenutku kristjan gori za „projekt Kraljestva“ in tako njegova dejanja in besede težijo k temu. Saj v njem prepoznava Jezusov obraz.

 Obsega naše najbolj skrite in najgloblje skupne in osebne izkušnje. Med njimi so npr. izkušnja krivde in odpuščanja, osamljenosti in solidarnosti, ljubezni in neuspešne komunikacije, uspehov in razočaranj, veselja in praznine, sovraštva in sprave…
V luči vere postopoma razrešujemo tudi ta vprašanja svojega bivanja. Nihče jih ne more reševati namesto nas. Po veri počasi dojamemo, kdo smo, čemu živimo, kam naj se usmerimo?
K spoznanju tega in k poglabljanju teh in podobnih izzivov nam bo pomagal Novogoriški misijon, ki bo od 8. do 17 decembra 2017 v župnijah Nova Gorica, Nova Gorica – Kapela, Solkan, Kromberk, Vogrsko, Šempas in Osek.
Misijon želi pomagati vsem: odraslim, mladim, otrokom in staršem, ostarelim in bolnim, da boste jasneje razmišljali o sebi, o smislu svojega življenja, o svojem poslanstvu, o svojih odnosih do Boga, bližnjega in okolja.

Razlogi za misijon:

Misijon je redni del delovanja Cerkve

Misijon je najprej oznanjevanje, zadeva mojega vsakdanjega lokalnega okolja. Okolja, ki ga kot kristjan pravzaprav nimam pravice prikrajšati za oznanilo Jezusa, v dejanjih in besedah. V našem okolju pa se je razpasla nekakšna lažna diskretnost, ko smo se sposobni obnašati, kakor da je naša vera res nekaj iracionalnega, zastarelega in sramotnega, kot nas prepričujejo.

Če sem Jezusov, se bom pred obrokom pokrižal in zmolil - to ni nič bolj sramotno kot planiti nad hrano brez vsakega znamenja, da cenim svoj obrok. Krščanska integriteta take vrste je silno daleč od kakšnega razkazovanja, kar ponavadi služi za izgovor pri krščanskem skrivaštvu. Jezusa poznam, mu zaupam in v življenju sledim. In o tem s prekipevajočo radostjo pričam drugim. Če koga, potem me ni treba biti sram Boga, ki zame daje svoje življenje -on je moj največji ponos. Njega, ki odstranjuje sramoto mojega greha. Svoboden sem do konca, in te svobode mi nič in nihče ne more vzeti.

Pripravljamo se na medžupnijski misijon, ki bo v župnijah Nova Gorica, Kapela, Solkan, Kromberk, Vogrsko, Šempas in Osek.
Ljudje, ki želijo živeti kot kristjani, so danes večkrat raztreseni med neverniki, včasih živijo med neverniki celo v  svojih družinah. Prav te ljudi želi misijon pri božji službi, pogovorih in skupnih diskusijah medsebojno zbližati. Želi jim pomagati, da bi izkusili, da niso osamljeni, ampak da so povezani z drugimi v občestvo verujočih. Daljnosežno gledano verujoči, ki je osamljen, ne more dolgo vztrajati v veri. Kdor je povezan s skupnostjo, izkuša skupnost in skupnost mu pomaga in ohranja vero.
Na misijon se pripravljamo tako, da v ta namen molimo in se trudimo živeti kot bratje in sestre, da bo svet v nas prepoznal Božje otroke.
Načrtujmo, da bomo v času misijona imeli dovolj časa za udeleževanje misijonskega programa. Program bo predstavljen v jeseni, dovolj časa prej, da bomo lahko načrtovali.

 

Razlogi za misijon: