Nedelja
19. 05.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje- tiha adoracija
+ Franc Rijavec

Ponedeljek
20. 05.

19.30

+ Marija Komjanc

Torek
21. 05.

19.30

+ Boris Markič

Sreda
22. 05.

19.30

za zdravje sorodnikov in znancev

Četrtek
23. 05.

19.30

+Stanislav Fon        (30.dan)

- češčenje  Najsvetejšega

Petek
24. 05.

19.30

 +Marija Bremec, Pot na D. 3

Sobota
25. 05.

19.30

++ druž. Lišter

Nedelja
26. 05.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje- tiha adoracija
v zahvalo in priprošnjo

Nedelja
12. 05.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje-adoracija
+Matija Lovrić

Ponedeljek
13. 05.

19.30

+ Milojka Srebrnič Györfi

Torek
14. 05.

19.30

+Ema in Alojz Plesničar

Sreda
15. 05.

19.30

za zdravje (PP)

Četrtek
16. 05.

19.30

+Angel Peršolja
- češčenje  Najsvetejšega

Petek
17. 05.

19.30

v zahvalo (F)

Sobota
18. 05.

19.30

za odpuščanje in spravo

Nedelja
19. 05.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje- tiha adoracija
+ Franc Rijavec

Nedelja
05. 05.

10.00
19.00
19.30

ob 10.00 za žive in ++ iz župnije
češčenje-adoracija
 +Anka Ličen r. Pavlica

Ponedeljek
06. 05.

19.30

+Marija Šuligoj

Torek
07. 05.

19.30

V zahvalo za darove (R)

Sreda
08. 05.

19.30

za ++ druž. Fikfak

Četrtek
09. 05.

19.30

+Jožko in Karmen Markič
- češčenje  Najsvetejšega

Petek
10. 05.

19.30

+ Zdravko Valentin Podgornik

Sobota
11. 05.

19.30

+ Marija Klanjšček obl.

Nedelja
12. 05.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje-adoracija
+Matija Lovrić

 

 

Nedelja
08. 01
10.00
18.00
Za župnijo
+ Roman Konjedic
Ponedeljek
09.01
 18.30  + Mirko Mladovan
 Torek
10. 01
 18.30  + Maks Vidič
 Sreda
11. 01.
  18.30  v zahvalo
 Četrtek
12. 01
  18.30  + Leopold Bucik
po maši češčenje
 Petek
13. 01
  18.30  + Jožko Markič
 Sobota
14. 01
  18.30  + Pepi in Alavica Čadež
 Nedelja
15. 01
 10.00
18.00
 Za župnijo
+ Danica Živec in ++ iz družine