Nedelja
21. 01.

10.00
18.00

za župnijo
+ Boris Markič

Ponedeljek
22, 01.

18.00

v zahvalo za 70 let življenja

 Torek
23. 01.

7.00

+ Ludvik, Anton in Jožefa Komel

 Sreda
24. 01.

18.00

v zahvalo Svetogorski

 Četrtek
25. 01.

18.00

+ Tilka Černe
po maši češčenje Najsvetejšega

 Petek
26. 01.

18.00

+ Milojka Tomažič Scoleta

 Sobota
27. 01.

18.00

za zdravje

 Nedelja
28. 01.

10.00
18.00

za župnijo
+ Ludvika Furlan Černigoj