Nedelja
18. 02.

10.00
18.00

za župnijo
  v dober namen

Ponedeljek
19. 02.

18.00

+ Lenčka in Anton Brezigar

 Torek
20. 02.

18.00

+ Boris Markič

 Sreda
21. 02.

18.00

+ Toni Plesničar

 Četrtek
22. 02.

18.00

++ starša Semič
po maši češčenje Najsevejšega

 Petek
23. 02.

18.00

v dober  namen

 Sobota
24. 02.

18.00

+ Alojz in Marija Testen

 Nedelja
25. 02.

10.00
18.00

za župnijo
++ starši Bevčič

 

    

Nedelja
01. 02.

10.00
18.00

za župnijo
 + Alojzija Koršič - obletna

Ponedeljek
12. 02.

18.00

+ Lučko Paravan in ++ starši

 Torek
13. 02.

18.00

+ Ljubivoj Zega

 Sreda
14. 02.

18.00

v dober namen

 Četrtek
15. 02.

18.00

+ Karmen in Jožko Markič
po maši češčenje Najsvetejšega

 Petek
16. 02.

18.00

v dober namen

 Sobota
17. 02.

18.00

+ Andrejka Mugerli

 Nedelja
18. 02.

10.00
18.00

za župnijo
 v dober namen

 

    

Nedelja
04. 02.

10.00
18.00

za župnijo
 v dober namen

Ponedeljek
05. 02.

18.00

 + Jožef in Milka Baskar

 Torek
06. 02.

07.00

 za zdravje

 Sreda
07. 02.

18.00

 + Anton Plesničar

 Četrtek
08. 02.

18.00

 v dober namen
po maši češčenje Najsvetejšega

 Petek
09. 02.

18.00

 + Marija in Franc Černe

 Sobota
10. 02.

18.00

 + Olga, Vladimir in Zdravka Peršič

 Nedelja
11. 02.

10.00
18.00

za župnijo
+ Alojzija Koršič - obletna