Poleti ne pošiljajo oznanil

Nedelja
03. 06.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje- tiha adoracija
za krepitev in milost vere

Ponedeljek
03. 06.

19.30

+Vera Smole

Torek
04. 06.

19.30

+ Anton Skok, Tominčeva 2

Sreda
05. 06.

drugod
19.30

za žive in ++ župljane (nam. 26.5.)
ni maše; se zberite pri molitvi r.venca

Četrtek
06. 06.

19.30

+David Brezigar
- češčenje  Najsvetejšega

Petek
07. 06.

19.30

 + Martina Goljevšček

Sobota
08. 06.

19.30

+Ivan Curk   (nam. 28.5.)

Nedelja
09. 06.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje- tiha adoracija
v zahvalo

 

Nedelja
26. 05.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje- tiha adoracija
v zahvalo in priprošnjo

Ponedeljek
27. 05.

19.30

v čast M. Božji  (I)

Torek
28. 05.

19.30

v zahvalo za zdravje (E)

Sreda
29. 05.

19.30

+Evstahija in Vladimir Jug

Četrtek
30. 05.

19.30

+Tomaž in Bogdan Zavadlav
- češčenje  Najsvetejšega

Petek
31. 05.

18.00
19.30

uri prva spoved za skupino 3.razr.

 + Stanko Uršič

Sobota
01. 06.

11.00
19.30

-na Sveti Gori šolska mladina ...
za zdravje (nar 195)

Nedelja
02. 06.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje- tiha adoracija
za krepitev in milost vere

Nedelja
19. 05.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje- tiha adoracija
+ Franc Rijavec

Ponedeljek
20. 05.

19.30

+ Marija Komjanc

Torek
21. 05.

19.30

+ Boris Markič

Sreda
22. 05.

19.30

za zdravje sorodnikov in znancev

Četrtek
23. 05.

19.30

+Stanislav Fon        (30.dan)

- češčenje  Najsvetejšega

Petek
24. 05.

19.30

 +Marija Bremec, Pot na D. 3

Sobota
25. 05.

19.30

++ druž. Lišter

Nedelja
26. 05.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje- tiha adoracija
v zahvalo in priprošnjo