Nedelja
26. 05.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje- tiha adoracija
v zahvalo in priprošnjo

Ponedeljek
27. 05.

19.30

v čast M. Božji  (I)

Torek
28. 05.

19.30

v zahvalo za zdravje (E)

Sreda
29. 05.

19.30

+Evstahija in Vladimir Jug

Četrtek
30. 05.

19.30

+Tomaž in Bogdan Zavadlav
- češčenje  Najsvetejšega

Petek
31. 05.

18.00
19.30

uri prva spoved za skupino 3.razr.

 + Stanko Uršič

Sobota
01. 06.

11.00
19.30

-na Sveti Gori šolska mladina ...
za zdravje (nar 195)

Nedelja
02. 06.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje- tiha adoracija
za krepitev in milost vere

Nedelja
19. 05.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje- tiha adoracija
+ Franc Rijavec

Ponedeljek
20. 05.

19.30

+ Marija Komjanc

Torek
21. 05.

19.30

+ Boris Markič

Sreda
22. 05.

19.30

za zdravje sorodnikov in znancev

Četrtek
23. 05.

19.30

+Stanislav Fon        (30.dan)

- češčenje  Najsvetejšega

Petek
24. 05.

19.30

 +Marija Bremec, Pot na D. 3

Sobota
25. 05.

19.30

++ druž. Lišter

Nedelja
26. 05.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje- tiha adoracija
v zahvalo in priprošnjo

Nedelja
12. 05.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje-adoracija
+Matija Lovrić

Ponedeljek
13. 05.

19.30

+ Milojka Srebrnič Györfi

Torek
14. 05.

19.30

+Ema in Alojz Plesničar

Sreda
15. 05.

19.30

za zdravje (PP)

Četrtek
16. 05.

19.30

+Angel Peršolja
- češčenje  Najsvetejšega

Petek
17. 05.

19.30

v zahvalo (F)

Sobota
18. 05.

19.30

za odpuščanje in spravo

Nedelja
19. 05.

10.00
19.00
19.30

Skupna župnijska m.za žive in++
češčenje- tiha adoracija
+ Franc Rijavec