Nedelja
19. 01.

10.00
18.00
18.30

Skupna župnijska maša
češčenje
p.o.n.

Ponedeljek
20. 01.

18.30

++druž. Golob, Mizarska 8

Torek
21. 001.

18.30

  p.n.

Sreda
22. 01.

  7.30
18.00

+Clelia Rossi

predavanje zakoncev J. in P .Grilc

Četrtek
23. 01.

18.30

p.n.
po maši češčenje

Petek
24. 01.

18.30

+ Ana Golob

Sobota
25. 01.

18.30

+ druž. Lišter

Nedelja
26. 01.

10.00
18.00
18.30

Skupna župnijska maša
branje svetega pisma
v zahvalo za zdravje v družini