Nedelja
10. 12.
9.00
11.00

+ Viktorija Ušaj
za župnijo
+ Jože Škodnik
Ponedeljek
11. 12.
9.00
18.00
+ Marija Petrovčič
v zahvalo
Torek
12. 12.

9.00
18.00

po namenih darovalcev
+ Eugen Gorjan - 30. dan
Sreda
13. 12.
9.00
18.00
po namenih darovalcev
+ Stanko in Etelka Pavšič

Četrtek
14. 12.

9.00
18.00
+ Franc in Gizela Vetrih
+ Marinka Komel
Petek
15. 12.
9.00
18.00

po namenih darovalcev
v čast Jezusovi krvi
+ Milica Čujec
Sobota
16. 12.
9.00
18.00
v čast sv. Duhu
++ starši Čermelj
Nedelja
17. 12.
9.00
11.00

za župnijo
+ Marija in pokojne Klančič

 

 

 

 

Nedelja
09. 07.
09.00
11.00
++ Gruden
za župnijo
Ponedeljek
10. 07.
8.00
19.00
+ Jožef Faganel
+ Stana in Jože Ipavec
Torek
11. 07.
8.00
19.00
 zahvalo za življenje
 ćast Svetemu Duhu
Sreda
12. 07.
19.00 + Frenc in Marija Leban

Četrtek
13. 07.

19.00 + Alma Cej
Petek
14. 07..
8.00
18.00
19.00
po namenu darovalcev
češčenje in priložnost za spoved
+ Franc Borjančič - 30 dan
Sobota
15. 07..
8.00
19.00
v čast svetemu Duhu
po nemenu darovalcev
Nedelja
16 07.
9.00
11.00
za župnijo
+ Rudolf in Marija  Petrevčič
Ponedeljek
17. 07.
8.00
19.00
v zahvalo Materi Božji
++ Kavčič in Fučka
Torek
18. 07.
8.00
19.00
+po namenih darovalcev
+ Vida in Anton Jamšček
Sreda
19. 07.
8.00
19.00
za zdravje
po namenih darovlcev
Četrtek
20. 07.
8.00
19.00
za zdravje
po namenu
Petek
21. 07.
8.00
1800
19.00
po namenu darovalcev,
češčenje in prilika za spoved
zahvalo
Sobota
22. 07..
8.00
19.00
po namenu darovalcev
za žive in pokojne Rudež
Nedelja
23 07.
9.00
11.00
+ Marija Borjančič
za župnijo

 

 

 

 

Nedelja
30. 04.
3. velikonočna
09.00
11.00
19.00
za župnijo
po namenih darovalcev
++ Matičič in Škibil
Ponedeljek
01. 05.
9.00
19.00
v čast svetemu Duhu za zdravje
v zahvalo
Torek
02. 05.
8.00
19.00
v dober namen
v zahvalo svetemu Jožefu
Sreda
03. 05.
8.00
19.00
+ Angel Nemenc
++ Marcola

Četrtek
04. 05.

8.00
19.00
v čast svetemu Duhu za zdravje
po namenih darovalcev
Petek
05. 05.
8.00
8.30
17.30
19.00
v dober namen
češčenje
priložnost za spoved
+ Marija in Andrej Čermelj
Sobota
06. 05.
8.00
19.00
za duhovne poklice
+ Stenislava Ipavec
Nedelja
07. 05.
4. velikonočna
9.00
11.00
19.00
+ Jožef Vodopivec
za župnijo
+ Ivanka in Alojz Stibilj

 

 

 

 

N 25.12.

BOŽIČ

9., 11. in 19.h

P 26.12.

9.00
19.00

+ Štefan Gorjan
+ Albert Podgornik

T 27.12.

8.00
19.00

za zdravje
za posvečene v stiski

S 28.12.

8.00
19.00

v čast Sv. Duhu za zdravje
+ Tomaž Torkar

Č 29.12.

8.00
19.00

v zahvalo
+ Ivan Brešan

P 30.12.

8.00
19.00

+ Amalija Kavčič in Marija Colja
+ Viktor Manfreda

S 31.12.

8.00
17.00

za Urškino zdravje
+ Dragotin Bratkovič

 

9.00

za župljane

N 01. 01.

11.00

+ Anton Modrijančič

 

19.00

+ Radivoj in starši Blaško