Nedelja
19. 05.

9.00

11.00

za župnijo

po namenih darovalcev

Ponedeljek
20. 05.

  8.00
19.00

zdravje,mir,dober namen

+ starši in brat Trojer

Torek
21. 05.

  8.00

19.00

v dober namen

v zahvalo

Sreda
22. 05.

  8.00

19.00

+ Olga in Avguštin

+Anton in Amalija Marcol

Četrtek
23. 05.

  8.00

19.00

v čast Svetemu Duhu

++ Brezec

Petek
24. 05.

  8.00

19.00

za spreobrnjenje

po namenih darovalcev

Sobota
25. 05.

  8.00

19.00

po namenih darovalcev

+ sestre Faganel

Nedelja
26. 05.

  9.00

11.00

za župnijo

za zdravje

 

Nedelja
12. 05.

9.00

11.00

za župnijo

+ Jožef Vodopivec

Ponedeljek
13. 05.

  8.00
19.00

v čast Svetemu Duhu

za žive in ++ Debevc

Torek
14. 05.

  8.00

19.00

po namenih darovalcev

+ starši Vižintin

Sreda
15. 05.

  8.00

19.00

v čast Svetemu Duhu

+ Franc in PerinaPrijon

Četrtek
16. 05.

  8.00

19.00

zdravje,mir,dober namen

+ Franc in Zofija Perčič

Petek
17. 05.

  8.00

19.00

po namenih darovalcev

+ Marija Rus

Sobota
18. 05.

  8.00

19.00

po namenih darovalcev

+ Franko Bratina

Nedelja
19. 05.

  9.00

11.00

za župnijo

po namenih darovalcev

Nedelja
05. 05.

9.00

11.00

za župnijo
+ Danijel in Marija Sivec

Ponedeljek
06. 05.

  8.00
19.00

v čast Svetemu Duhu

+ Ivan Lazar

Torek
07. 05.

  8.00

19.00

v dober namen

+ Stana in Jože Ipavec

Sreda
08. 05.

  8.00

19.00

za razsvetljenje

++ Kožuh in Ferjančič

Četrtek
09. 05.

  8.00

19.00

v dober namen

v dober namen

Petek
10. 05.

  8.00

19.00

v dober namen

+ Ernesta in Lenard Likar

Sobota
11. 05.

  8.00

19.00

zdravje,mir,dober namen

+ Ivan Trošt

Nedelja
12. 05.

  9.00

11.00

za župnijo

+ Jožef Vodopivec

 

Nedelja
10. 12.
9.00
11.00

+ Viktorija Ušaj
za župnijo
+ Jože Škodnik
Ponedeljek
11. 12.
9.00
18.00
+ Marija Petrovčič
v zahvalo
Torek
12. 12.

9.00
18.00

po namenih darovalcev
+ Eugen Gorjan - 30. dan
Sreda
13. 12.
9.00
18.00
po namenih darovalcev
+ Stanko in Etelka Pavšič

Četrtek
14. 12.

9.00
18.00
+ Franc in Gizela Vetrih
+ Marinka Komel
Petek
15. 12.
9.00
18.00

po namenih darovalcev
v čast Jezusovi krvi
+ Milica Čujec
Sobota
16. 12.
9.00
18.00
v čast sv. Duhu
++ starši Čermelj
Nedelja
17. 12.
9.00
11.00

za župnijo
+ Marija in pokojne Klančič