Nedelja
20. 10.

Kromberk ob 9h
Vogrsko ob 10.30

Za žive in †† župljane
† Evgen Gregorič, 77

Ponedeljek
21.10.

Vogrsko ob 19h

†† starši Fornazarič, 34

Torek
22 10.

Kromberk ob 19h

V čast Materi B. v zahvalo

Sreda
23. 10.

Vogrsko ob 19h

†† Franc in Julka Plahuta,86

Četrtek
24. 10.

Kromberk ob 19h

†† Hvalič in sorodniki

Petek
25. 10.

Kromberk ob 19h

†† Danilo Belingar in starši

Sobota
26. 10.

Kromberk ob 19h

† Alojz Brešan – obletna

Nedelja
27. 10.

Kromberk ob 9h
Vogrsko ob 10.30

Za žive in †† župljane
† Darinka Saksida in ostali,6