»NE PRVI, TEMVEČ SLUŽABNIK«

V današnjem evangeliju Jezus seznani svoje učence o svoji smrti in vstajenju. Učenci pa ga ne razumejo. Zanje bi moral Mesija ustvariti raj na zemlji. Trpljenje, ponižanje in smrt – to jim gre v glavo. Raje so med seboj razpravljali, kdo med njimi je največji.
 Jezus ni hotel hierarhije časti, hotel je, da drug drugemu služimo. Apostolom je govoril o zadnjih mestih. Brez torbe, denarja in obuvala med ljudmi, pripravljeni pomagati, služiti, odpuščati.
Prava človeška veličina se kaže tam, kjer se zavzemamo za druge, kjer prisluhnemo bližnjemu, kjer znamo spodbujati.  

Odločitev za uboge – odločitev za civilizacijo

Otrok, ki ga je »Jezus postavil v sredino«, je najboljši prikaz, kakšno spremembo je v zavest ljudi prineslo krščanstvo. Do tedaj je veljalo načelo, da so otroci med ljudmi uvrščeni med »uboge« in »male«.  Svojim učencem je na zelo razumljiv način predstavil svoje načelo, ki ga lahko imenujemo kot »kariera navzdol«.

 

Slomškova nedelja

SVETA VERA BODI VAM LUČ

Večkrat in radi prosimo blaženega Antona Martina Slomška, naj nam s svojim posredovanjem pri Bogu pomaga na poti do poglobljene, žive in trdne vere. Naša trdna vera ne bo zgolj kakšen privesek v našem življenju, ampak naj nam postaneluč, ki nam bo svetila na poti življenja, nam bo prinašala upanje in optimizem! Globoka in trdna osebna vera je človeku luč tudi takrat, ko se, bodisi osebno ali povezani v to ali ono skupnost, znajdemo v najrazličnejših teminah, sencah in strahovih, ki nam jih prinaša življenje.

Blaženi škof Anton Martin Slomšek – prosi za nas in za naš slovenski narod in za Cerkev na Slovenskem!

»KAJ PA VI PRAVITE, KDO SEM?«

Apostol Peter je odgovoril: »Ti si Kristus.« Morda Peter v tistem trenutku še ni popolnoma dojel globino svoje veroizpovedi, vendar je priznal Kristusa za gospoda in rešitelja, ki mu je popolnoma zaupal svoje življenje.

KRISTUS SPRAŠUJE DANES NAS

Naša verska praksa je odgovor na to vprašanje in odloča o tem, ali se trudimo za povezanost z Bogom ali ne. Samo lepo formulirane besede ne zadostujejo – potrebni sta tudi pričevanje in krščansko življenje.
Kaj pomeni izpoved vere v Jezusa, razlaga Jezusovo vabilo: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.« Prav ta drža nas notranje prečiščuje in se spreminja v zasluženje za našo večnost.

 

 »Kaj pomaga, bratje moji, če kdo pravi, da ima vero, del pa nima?
Ali ga more vera rešiti«?(Jak 2,14)

Hvala, dobrotni Oče, da nas učiš milosrčnosti.
Ne sprejemaš naše vere, če je ne spremljajo dobra dela.
Lahko je klicati tvoje ime, teže je tujca sprejeti za brata.
Svariš nas pred lažnim naličjem in ljubša ti je naša robatost
kot mehkobno hvalisanje. Zahvaljen, ker vse
poimenuješ s pravim imenom, da nam ni težko prepoznati
tvoje namere, kadar nam pošiljaš preizkušnjo,
da bi nas utrdil v stanovitnosti.

B. Golob, Zahvala za Božji kruh

 

POSLUŠATI IN PRAVILNO GOVORITI

V današnjem evangeliju privedejo Jezusu gluhonemega in ga prosijo, da nanj položi roke. Gluhonemi je človek, ki ni sposoben komunikacije, torej je izključen iz družbenega življenja. Gluhonemi je človek, ki ne sliši, zato ne more govoriti. Morda je doživljal občutek manjvrednosti in osamljenosti.               Po: A. Grün, Ti s moj angel     

     

POZIV ZAME

Jezus reče gluhonememu: »Odpri se!«. S tem ni mišljen samo bolni organ. S tem je mišljen ozdravljeni, ki lahko spet sliši in pravilno govori. On je postal nov človek, odprt za svetlejšo prihodnost.
Jaz razumem to tudi kot poziv meni: Odpri se, če si zaprt v samega sebe! Odpri se za Boga, za njegov glas v tebi, za to, kar Bog načrtuje s teboj. Če sem odprt za soljudi, bi to lahko izostrilo tudi moj čut za Boga.

POSLUŠATI IN SE SPREOBRNITI