NA  IZPOSOJENEM OSLU

Jezus prihaja v sveto mesto, jahajoč na oslu, na živali preprostih, navadnih ljudi z dežele. Poleg tega še na oslu, ki ni njegov, temveč si ga za to priložnost sposodi. On ne prihaja v razkošni kraljevski kočiji, ne na konju kakor mogočniki tega sveta.
Evangelist Janez nam poroča, da učenci tega v prvem trenutku niso razumeli. Šele po veliki noči so opazili, da je Jezus, ki je tako ravnal, izpolnil napovedi prerokov. Pri preroku Zahariju beremo: »Ne boj se, sionska hči! Glej, tvoj kralj prihaja, sedeč na osličjem mladiču! (Zah 9,9).

 

 

Kako je Jezus umrl na križu?

Umiranje človeka je skrivnost. Besede ali kretnje v zadnji uri imajo nemalokrat posebno težo. Če nismo bili prisotni, včasih celo vprašamo, kako je pokojni umrl. In to ne samo iz radovednosti. Očitno bi sicer ostala naša slika o njem nepopolna. Morda prav zato tudi evangelisti tako podrobno pripovedujejo o Jezusovi zadnji uri. Že prvi kristjani se niso hoteli zadovoljiti z golim dejstvom, da je umrl. Hoteli so tudi vedeti zakaj.
Prvi, ki je o tem pisal, je bil Marko. Pravi, da se je od šeste do devete ure stemnilo po vsej deželei (Mr 15,33). To pomeni, da je nastala tema od 12. do 15. ure. Sončmni mrk ni bil vzrok, da je postalo temno, so astronomi že davno dognali. To je napovedal prerok Amos: »Storil bom, da bo sonce zašlo opoldne… (Am 8,9-10).
V svoji zadnji uri je Jezus klical Boga: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« (Mr 15,34).V teh besedah lahko vidimo, kaj naredi greh. Ko je Jezus prevzel grehe vseh, mu je greh zatemnil odnos do Očeta.
Ko je Jezus umrl, seje zagrinjalo v templju pretrgalo na dvoje od vrha do tal (Mr 15,38). Zagrinjalo je ločilo najsvetejše jeruzalemskega templja od ostalega prostora tako, da ga ljudje niso mogli videti. Samo veliki duhovnik je smel vstopiti enkrat na leto v ta prostor in to na dan sprave. Tako je na viden način pokazano, da je Jezusova smrt začetek nove dobe.
Bodimo pozorni na vse podrobnosti, ko bomo poslušali
poročilo o Jezusovi smrti.

»Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu«(Jn 12, 20).

Vrata kašče so cvileče zaškripala. Slišalo se je nekaj krepkih korakov. Potem je močna roka previdno dvignila pokrov velike skrinje ob steni. Bil je gospodar. Z božajočim pogledom je premeril zlato pšenično zrnje in ga nagovoril: Napolnil bom vrečo in te odpeljal v mlin. Postalo boš lepa bela moka. Iz nje bo gospodinja pekla kruh. Položila ga bo na lično pogrnjeno mizo.     
Otroci bodo jedli in rastli, žena in jaz bova dobivala moč za delo in premagovanje skrbi. Kos bo tudi za reveže na pragu ... Pšenica se je razveselila, saj je vedela, da je zato zrastla, bila požeta, omlačena in spravljena v kaščo. Šumeče je šepetala, ko jo je gospodar sipal v vrečo.
Ko je prišel naslednjič, je žito nagovoril: Včeraj smo zorali veliko njivo. Danes jo bomo zasejali – s tabo, draga pšenica. V zemlji boš vzklila in čakala pomladi. Potem boš ozelenela, se okrepila, se pognala k višku proti soncu in rodila sad: trideseteren, šestdeseteren, morda celo stoteren … Bog te blagoslovi na poti, ki jo dane začenjaš.
Eno od zrn pa je modrovalo: Nočem postati kruh, nočem v hladno zemljo, sploh nočem, da drugi z mano razpolagajo. Ostati hočem samo in samostojno. Živeti hočem zase in ne za druge.
Stisnilo
se je v špranjo in se samovšečno naslajalo ob misli, koliko pametnejše je od drugih in kako modro je ukrenilo, ko se je skrilo. A veselje je bilo kratko. Od nekod je neslišno prilezel črv. Črv se je vidno debelil, zrnu pa je življenje usihalo. Komaj se je še zavedalo, ko je spet prišel gospodar. Z omelom v roki je skrbno počistil vse razpoke v skrinji. Zrno je padlo v smetišnico, bilo odnešeno ven ter obenem z drugimi smetmi vrženo na gnojišče.
Žal nam je zrna, ki ni razumelo, da je edini smisel njegovega bivanja darovanje za druge; ki ni spoznalo, da je v tem darovanju njegova sreča in polnost.
Ti zgodba pove kaj, kar bi bilo vredno upoštevati v našem življenju?

p. F. Cerar

BREZMEJNA BOŽJA LJUBEZEN

Jn 3,14–21

»Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor vanj veruje, imel večno življenje.«
Ta stavek spominja ne le na potovanje Izraelcev skozi puščavo, kjer so jih pikale strupene kače, ampak tudi na pripoved o prvem človeku v raju. Tudi tam se omenja kača, ki je visela z drevesa in s svojo zvito logiko preslepila človeka. Vanj je zasejala dvom o Božji dobroti. Opisala mu ga je kot nekoga, ki mu nalaga le bremena in mu ne privošči sreče, ki jo sam uživa. Zameglila mu je resnico, laž pa mu je predstavila kot nekaj prepričljivega in osrečujočega.
Zaradi te zaslepljenosti ni več prav videl niti Boga niti sebe. Ravno ko je sanjal o tem, kako si bo prilastil življenje, je usodno skrenil s poti življenja.
Proti tej moči laži, ki je človeku zadrgnila zanko in ga oropala življenja, je Bog postavil drugo drevo – drevo križa. On, ki visi na križu, nam odpira zamegljene in zaslepljene oči in nas uči prav gledati.
Kdor se namreč ozre nanj, spoznava, da je Bog tako ljubil svet, »da je dal svojega edinorojenega Sina, Jezusa Kristusa, da bi se nihče ne pogubil, kdor vanj veruje, ampak imel večno življenje« (prim Jn 3,16).
Kdor se ozira nanj, spozna, da Bog človeku ni nevoščljiv, ampak je brezmejno dober in usmiljen. Kdor gleda na križ, spozna, kaj je resnična ljubezen. A ne gleda le človek, ampak se obenem sreča s pogledom njega, ki je ljubezen. Odslej lahko zaživi v resnici.         
Mnogi ljudje, ki gledajo na krščanstvo od zunaj, ali celo nekateri slabo poučeni kristjani doživljajo vero kot nekaj težavnega, kot kup zapovedi in prepovedi, tem pa Cerkev »dodaja« nove in nove. Sčasoma se zdi človeku vse skupaj prezahtevno in pretirano.
Toda ko se človek zares sreča s Kristusom, ga spozna in vzljubi, se v njem vse spremeni. Ničesar več ne doživlja kot neznosno breme, vse postane razumljivo. Kajti v Jezusu odkrije še nekaj: Bog je ne samo vzljubil svet, temveč tudi mene in nobena sila me ne more ločiti od njegove ljub