Kaj prinaša Urbi et orbi

 

Papež Frančišek je v času izrednih razmer zaradi epidemije COVID-19, ki ogroža celotno človeštvo, povabil katoličane, naj se mu v petek, 27. marca 2020, ob 18. uri, duhovno pridružijo v molitvi. Molitev svetega očeta bo mogoče spremljati v živo preko medijev (neposredni prenos bo na TV Slovenija 2, Tv Exodus, na Radiu Slovenija – program Ars in Radiu Ognjišče), sklenila pa se bo z evharističnim blagoslovom, ki ga bo podelil Urbi et orbi, mestu in svetu, izpred atrija vatikanske bazilike, pred praznim Trgom sv. Petra. Pri vhodu v baziliko bosta izpostavljeni dve podobi: Marija Salus Populi Romani in “kužni križ” iz cerkve sv. Marcela.

Vsi, ki se bodo duhovno pridružili svetemu očetu v tem trenutku molitve preko medijev, bodo imeli možnost prejeti popolni odpustek pod sledečimi pogoji:

1.       da pri papeževi molitvi sodelujejo s pobožnim namenom, da bi odpustek prejeli. V tem primeru se izpolni prvi pogoj: moliti po papeževem namenu;

2.       da iskreno obžalujejo vse svoje grehe z željo, da bodo čim prej, ko bo mogoče, opravili sveto spoved in prejeli sveto obhajilo;

3.       da prejmejo vsaj »duhovno obhajilo«;

4.       da »pobožno prejmejo papežev evharistični blagoslov Urbi et orbi« preko medijev.

Tudi bolniki, ki so na ta dan v smrtni nevarnosti in ne morejo prejeti zakramenta bolniškega maziljenja in svete popotnice, bodo lahko prejeli popolni odpustek, pod pogojem, da so pravilno pripravljeni (nenavezani na kakršenkoli greh) in da so običajno za časa življenja molili kakšno molitev (v takem primeru nadomesti Cerkev tri običajne zahtevane pogoje: spoved, obhajilo in molitev po papeževem namenu). Za prejem tega odpustka je priporočljivo, da ima umirajoči pri sebi razpelo ali križ.

Treba je vedeti, da izpolnjeni pogoji niso tisti, zaradi katerih se prejme popolni odpustek. Pogoji, ki jih Cerkev zahteva, samo razpoložijo vernika, ga posvetijo in očistijo, da more od Boga prejeti dar odpustka. Kadar papež podeljuje evharistični blagoslov Urbi et orbi, se popolni odpustek prejme zaradi »slovesnega in prazničnega dogodka« in ne zaradi vernikove navzočnosti pri molitvi ali zaradi pogojev, ki jih je izpolnil. Popolni odpustek je mogoče pridobiti le enkrat na dan, v smrtni nevarnosti pa tudi drugič, tudi če ga je vernik ta dan enkrat že prejel.

Odpustki so odpuščanje časnih kazni pred Bogom za grehe, katerih krivda je že izbrisana (ZCP, kan. 992). Odpustki so za Cerkev zelo koristni, ker vse ljudi kličejo k veselju, ker dvigajo upanje, vso Cerkev seznanjajo s posledicami grehov, vernike vabijo k delom usmiljene ljubezni, spodbujajo k spravi z Bogom, vsem rajnim naklanjajo veliko pomoč, vernike povezujejo z duhovniki in papežem in nenehno kažejo na sveto in brezmadežno Kristusovo nevesto Cerkev. Z odpustki se vernikom razdeljuje in naklanja zaklad zasluženj Kristusa in svetnikov.

Popolni odpustek, povezan s papeževim evharističnim blagoslovom Urbi et orbi, bodo verniki lahko doživeli kot izraz vere in predvsem kot znamenje povezanosti s papežem Frančiškom v času epidemije COVID-19, ki ogroža celotno človeštvo.

Popolni odpustek, ki ga bo oznanil kardinal Angelo Comastri, bo vernik ta večer lahko prejel zase ali pa ga bo naklonil rajnim (KKC 1741).

Izr. prof. dr. Stanislav Slatinek,
predsednik Metropolitanskega cerkvenega sodišča Maribor

 

 

 

Teden družine

Pred nami je teden družine, ki se začne z praznikom sv. Jožefa (19. marca) in traja do Gospodovega oznanjenja (25. marca).

Ker smo v izrednem času, lahko najdete lepe spodbude na povezavi:

https://portal.pridi.com/2020/03/05/teden-druzine-2020-kdor-se-uci-je-mlad-2/

 Tukaj je nekaj filmov, video posnetkov v slovenskem jeziku, ki so objavljeni na Portalu Pridi in poglej (filmi: Dve Anici, film o škofu Smeju, škofu Gnidovcu, Čudež: pričevanje o ozdravitvi na Brezjah):

https://portal.pridi.com/kategorija/gradiva/filmi/ 

https://portal.pridi.com/kategorija/gradiva/video-pricevanja/ 

https://portal.pridi.com/kategorija/gradiva/video-gradiva/

 

Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.
Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;raziskovalcem pa,da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli
s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

 

Molitev k Mariji

O Marija,ti vedno svetiš na naši poti kot znamenje zveličanja in upanja.
Mi se izročamo tebi, Zdravju bolnikov,ki si bila pod križem pridružena Jezusovi bolečini
in ohranila svojo vero trdno.
Ti, rešitev ljudstva,veš kaj potrebujemo in smo tudi prepričani, da boš to priskrbela,da se bo kot v Galilejski Kani spet lahko vrnilo veselje in praznovanje po tem trenutku preizkušnje.
Pomagaj nam Mati Božje Ljubezni oblikovati se po Očetovi volji in storiti to, kar nam bo rekel Jezus, ki je sprejel nase naše trpljenje in si je naložil naše bolečine, da bi nas preko križa povedel k veselju vstajenja. Amen.

papež Frančišek

 

 

Št. 76-7/20

Ljubljana, 12. marec 2020

Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19: odpoved svetih maš do preklica

(stanje: 12. marec 2020)

 Slovenski škofje spremljajo ukrepe države na področju preprečevanja virusnih okužb in širjenja koronavirusa COVID-19. Glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje določajo izredne ukrepe, ki stopijo v veljavo v petek, 13. marca 2020, ob 00.00 in trajajo do preklica.

 1. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.

 2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno,brez prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno.

3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.

 4. Škofje ordinariji do preklica podeljujejoslovenskim katoličanom spregledod dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.(priloga št. 1).

5. Župniki na vrata cerkva pritrdijo obvestilo, na katerem naj bo napisano: »Svetemaše so do nadaljnjega odpovedane. Možna je osebna molitev zdravih vernikov pod pogojem, da v cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra.«

 6. Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod naslednjimi pogoji:

a)Cerkve so odprte samo za osebno molitevzdravih vernikov brez simptomov akutne pljučne bolezni.

b)Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.

c)Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti z razkužilnimi sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.).

č)Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.

 7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.

8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

9.V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da staduhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

 10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.

 11. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb.

 12. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj.Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.

 13. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonuoziroma e-pošti.

 14. Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ter karitativne ustanove morajo slediti navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje RS.

 15. V samostanih naj redovnice in redovniki omejijo izhode ter stike z zunanjimi obiskovalci. V samostanskih kapelah naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo.

 16. Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoizolirajo ter posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.

 17. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda.

Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila natisnejo in objavijo v župnijskih listih, na oglasnih deskah oziroma na spletnih straneh ter z upoštevanjem naštetih ukrepov pomagajo pri preprečevanju širjenja virusnih okužb.

 Navodilo so sprejeli škofje na dopisni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 12. marca 2020.

 Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

 Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof

 Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof

Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof

 Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje